Samhandlingskonferansen 2019

Konferanse, 11.06.2019-12.06.2019, Samhandlingsavdelingen

Nordlandssykehusets årlige samhandlingskonferanse arrangeres i Svolvær 11.-12. juni 2019
kommer du ?

God  kommunikasjon og samhandling er en nøkkelfaktor for gode pasientforløp. Målgruppen for konferansen er helsepersonell og helseledere i kommune- og spesialisthelsetjeneste, politikere og brukerorganisasjoner.

 

Når og hvor

Dato
11.06.2019-12.06.2019 
Klokkeslett
13:00
Sted
Thon hotel Lofoten, Svolvær
 
Arrangør

Samhandlingsavdelingen 
Kontaktinformasjon
Steinar Pleym Pedersen, steinar.pleym.pedersen@nordlandssykehuset.no /  91597550
Lena Arntzen, lena.arntzen, lena.arntzen@nordlandssykehuset.no / 95364472
 
Mer informasjon
Påmelding  

Kjennskap og forståelse for hverandres arbeidshverdag er viktig. Vi legger til rette for den uformelle dialogen hvor problemstillinger og erfaringer drøftes.

Konferansen er søkt godkjent som tellende timer/kurs til videre- og etterutdanning hos Norsk sykepleierforbund og som valgfritt kurs for videre- og etterutdanning i allmennmedisin hos Den norske legeforening.

Program i pdf / for utskrift

Se video av VM i Narvik!

Se videohilsen fra Lasse Gustavson!

Se videohilsen fra Tone Krüger!

                  

Facebook

Du finner konferansen på facebook

Fullt program og våre innledere på konferansen:

Fullt program


Tirsdag 11. juni

11.00 Registrering starter

12.00 Lunsj

13.00 - 13.15 Velkommen 
v. Odd Roger Enoksen, styreleder Nordlandssykehuset HF

13.15 - 13.45 Fra barn til voksen i sykehuset –  en kjempevanskelig overgang
v. Danielle Johanna Hansen, Lars Herman 
Nordland og Mathilde M. Pedersen
Ungdomsrådet Nordlandssykehuset

13.45 - 13.50 Plenum 5 min

13.50 - 14.00  Pause

14.00 - 14.20 4 –dagers  kognitiv behandling av  angstlidelser
v. Gerd Kvalø (tittel kommer)

14.20 - 14.25 Plenum 5 min

14.25 - 14.45 FACT – fleksibelt og oppsøkende arbeid der bruker bor eller oppholder seg.  Erfaringer fra Lofoten og Vesterålen
v. Emil Liljebakk og Lena Leinan, Teamleder FACT Lofoten og ruskonsulent VOP


14.45 - 15.00  Pause

15.00 - 15.20 Implementering av pakkeforløp i Psykisk helsevern og rusklinikken – status og veien videre.
v. Tarald Sæstad prosjektleder, Psykisk helse- og rusklinikken

15.20 - 15.25 Plenum 5 min

15.25 - 15.55 Behandling av pasienter med psykisk helse- og ruslidelser. 
Hva er viktig for pasientene?
Barbara Priesemann, leder Brukerutvalget

15.55 - 16.00 Plenum 5 min

16.00 - 16.30 Pause med servering

16.30 - 16.50 Samhandlingsbarometeret –  et nyttig verktøy for god samhandling
v. Kjetil Jørgensen og Magne Nicolaisen
prosjekleder og samhandlingssjef UNN

16.50 - 17.00 Plenum 10 min

17.00 - 17.30 Alis nord - et prosjekt for å sikre  stabilisering og rekruttering av fastleger i Nord-Norske kommuner
v. Svein Steinert, prosjektleder ALIS Nord

17.30 - 17.35 Plenum 5 min

17.35 - 17.45 Pause

17.45 -18.15 Kommunens rolle i samhandlingen med 
spesialisthelsetjenesten - viktig førstelinjetjeneste i helse-norge
v. Håvard Gangsås, rådmann og leder OSO v.UNN 

18.15 - 18.20 Plenum 5 min

18.20 - 18.30 Pause

18.30 - 19.30 Samhandling som dans der alle faller  inn i rytmen 
v. Lasse Gustavsson, tidligere brannmann og kjent nordisk  foredragsholder

19.30- Avslutning for dagen

20.30 - Festmiddag m.underholdning


Onsdag 12. juni:

8.30 - 9.15 Utviklingssenter for sykehjem og  hjemmetjenester i Nordland – en utviklingsaktør for kommunene
v. Tone Krüger, enhetsleder Vestvågøy kommune

9.15 - 9.30 Plenum 15 min

9.30 - 9.45 Pause

9.45 - 10.15 Tidlig oppdagelse av forverret tilstand
v. Francis Odeh overlege Sølvsuper helse-og velferdssenter

10.15 - 10.25 Plenum 10 min

10.25 - 10.45  Fylkesmannens oppgaver og utfordringer i  2019/2020 – 
med fokus på samhandling mellom nivåene
v. Yngve Osbak, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Nordland

10.45 - 10.50 Plenum 5 min

10.50 - 11.15 Prosjekt rehabilitering i nord
v. Anne Winther, prosjektleder Helse Nord RHF

11.15 - 12.00 Pause med tid til utsjekk

12.00 - 13.00 Prosjekt innovativ rehabilitering -  om interkommunalt samarbeid i Østfold
v. Carina Kolnes, prosjektleder

13.00 - 13.05 Plenum 5 min

13.05 - 13.15 Pause

13.15 - 14.00 Gi aldri opp – det «umulige løftet» -  kan Narviks VM-søknad inspirere oss ?
v. Erik Plener, daglig leder Alpin VM Narvik 2027

14.00 Avslutning av samhandlingskonferansen 2019, lunsj og hjemreise

Odd Roger Enoksen, styreleder Nordlandssykehuset HF

Odd Roger er svært erfaren bedriftsleder og politiker.  Som medlem av Senterpartiet  ble han valgt inn på Stortinget i 1993, men var varamann fra 1989. Vært medlem av to ulike regjeringer som Norges olje- og energiminister (2005 – 2007) og Norges kommunalminister (1999 – 2000). Han var førstenestleder i Senterpartiet i perioden 1997 – 1999 og leder av partiet i perioden 1999 – 2003.

I dag er han direktør ved Andøya Space Center og leder av styret for Nordlandssykehuset + en rekke andre verv. Hans brede erfaringer kommer til god nytte som styreleder.

Som direktør for Andøya Space Center er han pådriver for innovasjon og nytenkning.

Datterselskapet Andøya Space Port (ASP) ønsker å bli den første oppskytningsbasen i Europa for små satellitter. Odd Roger vil på konferansen snakke om likeverdighet nivåene imellom, om viktigheten av god og stabil kompetanse, om pasientforløp og også om innovasjon og hvordan tankesettet er for de ansatte på Andøya Space Center. Kan vi i helsevesenet hente noe derfra?

Odd Roger Enoksen

Danielle J.Hansen, Lars H. Nordland og Mathilde M. Pedersen, repr. fra Nordlandssykehusets ungdomsråd

Ungdomsrådet.pdf

Ungdomsrådet

Tarald Sæstad, prosjektleder pakkeforløp i Nordlandssykehuset

Tarald Sæstad har en mastergrad i psykologi og praktisk pedagogisk utdanning. Han har erfaring fra skoleverket, Pedagogisk psykologisk tjeneste og jobber til vanlig som seksjonsleder i avdeling for psykisk helsevern barn og unge (PHBU) i Bodø. Det siste året har han hatt permisjon fra stillingen sin i PHBU og jobbet som prosjektleder i psykisk helsevern og rus klinikken ved Nordlandssykehuset.  Han har der hatt overordnet ansvar for implementering av pakkeforløp.

På konferansen vil Tarald presentere noe av det Nordlandssykehuset har gjort for å kunne yte helsehjelp i tråd med føringene fra pakkeforløpene. Han vil også gi noen foreløpige tilbakemeldinger på hvordan status er pt, og hva som skal skje fremover. 

Tarald Sæstad.pdf

Tarald Sæstad.jpg

Håvard Gangsås, rådmann i Bardu kommune

Håvard Gangsås er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen i Bodø. I tillegg ledelsesutdanning, og erfaring, fra Sjøforsvaret.  Håvard er en bemerket rådmann i Bardu kommune. I tillegg leder han Overordnet samarbeidsorgan ved UNN. Han har bred yrkeserfaring, både som leder i offentlig og privat sektor med blant annet administrative oppdrag både for FN og Røde Kors. Som leder av OSO ved UNN har Håvard fått sin interesse for samhandling ytterligere styrket, og han ser potensialet kanskje mye klarere enn flere av hans kollegaer i rådmannsstoler.  Her er det enda mye ugjort, mener Håvard, rådmannen fra Bardu.

På konferansen skal han snakke om kommunene sin rolle i samhandlingen med spesialisthelsetjenesten.

Håvard Gangsås.pdf

Håvard Gangsås

Lasse Gustavson, tidligere brannmann og kjent nordisk foredragsholder

Under en brann i Gøteborgs oljehavn i 1981 ble brannmannen Lasse Gustavson fanget i sitt livs mareritt. En gasssky på tjue tonn propangass antente og skapte en 1000 graders ildstorm som fortærte og vansiret hele ansiktet og mye av kroppen hans. Håret. Huden. Ørene. Fingrene. Alt brant. I to måneder var han bevisstløs, og i et år lå han på sykehuset med sitt liv og sine drømmer knust, desillusjonert av livets urettferdighet. Men det endte ikke der … Han kjempet seg tilbake og har i mange år reist rundt i inn- og utland og fortalt om sin reise.

Når han kommer til samhandlingskonferansen vil han gi oss innblikk i hvordan hjelpeapparatet klarte å samhandle rundt han, og viktige suksessfaktorer og betraktninger. Hans tittel på innlegget er ”Samhandling som dans der alle faller inn i rytmen”. Vi gleder oss.

Han vil blant annet snakke om dette:

- Samhandling, människans enda möjlighet

- Utvecklande kommunikation

- Själv- och Stressreglering

- Djärva mål, ger mer energi

Lasse Gustavson

Tone Krüger, prosjektleder Vestvågøy kommune

Tone Krüger er utdannet sykepleier med lang erfaring både fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Tome har også praktisk pedagogisk utdanning, pedagogisk veiledning og masterutdanning.

Er enhetsleder i Vestvågøy kommune og leder Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Nordland. Har tidligere arbeidet ved Nordlandssykehuset Vesterålen, vært lærer ved Asphaugen og Vest-Lofoten videregående skoler.

På konferansen vil Tone snakke om hvordan Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nordland er en ressurs for kommunene i fylket ved at de bidrar til å styrke kvalitet gjennom fag- og kompetanseheving samt spredning av ny kunnskap og nye løsninger når det gjelder fagutvikling, forbedrings- og implementeringsarbeid.

Tone Kruger

Yngve Osbak, Seniorrådgiver fylkesmannen i Nordland

Yngve har spesialutdanning i psykiatrisk sykepleie med lang og bred erfaring innen fagfeltet.  Både som klinisk sykepleier og  i ulike lederstillinger. Yngve er kjent for sine klare meninger og «utilslørte og klare» råd.

Yngve har mange år bak seg som rådgiver hos Fylkesmannen i Nordland.  Av tidligere stillinger kan vi nevne:

Avdelingssykepleier Røsvik psykiatriske sykehjem.

Sykepleier og avdelingssykepleier A-posten NPS.

Opplæringskonsulent og opplæringsleder NPS.

Oversykepleier beredskapsavdelingen (sikkerhetspostene) NPS.

Fagutvikler/klinisk sykepleier Salten DPS.

I sitt innlegg på konferansen vil Yngve snakke om:

Fylkesmannens oppgaver og utfordringer i 2019/2020.

Fokus på samarbeid og samhandling primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.

Yngve Osbak

Anne Winther, prosjektleder Helse Nord RHF

Anne er utdannet fysioterapeut med PhD innen folkehelsevitenskap.

Anne er i dag leder v/Regional kompetanseseksjon, Rehabiliteringsavdelingen, UNN HF

Tidligere stillinger: Klinisk praksis som fysioterapeut fra 1985-2012. Erfaring fra privat praksis og rehabiliteringsinstitusjon Bergen kommune. Ansatt ved UNN HF siden 1993.

I sitt innlegg vil hun snakke om: Prosjekt Rehabilitering i Nord-Norge – et samhandlingsprosjekt mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge (2018-2023) – utfordringer og anbefalinger.

anne winther.pdf


Anne Winther

Svein Steinert, prosjektleder ALIS Nord

Svein Steinert er spesialist i allmennmedisin og Master of Public Health (MPH). Svein er i dag prosjektleder for ALIS-Nord med Bodø kommune som arbeidsgiver. Han har tidligere lang erfaring som fastlege både i Karlsøy og Tromsø kommune. Han har også vært sentral i fastlegeforsøket i Tromsø, vært leder og nestleder av Nasjonalt senter for distriktsmedisin og fylkeslege i Troms i 6 år frem til høsten 2018.

På konferansen vil Svein snakke om:

ALIS-Nord – et prosjekt for å sikre rekruttering og stabilisering av fastleger i nordnorske kommuner. Prosjektet skal utvikle utdanningsmodeller i allmennmedisin  for nordnorske forhold som passer for både fastlønn og næringsdrift i fastlegeordningen. Prosjektet vil også bidra til å gjøre kommunen mer attraktiv som arbeidsgiver for fastleger, og bidra til økt samarbeid mellom helseforetak og kommuner om utdanning av allmennleger.

Svein Steinert.pdf

Svein Steinert

Erik D. Plener, prosjektleder Alpin VM i Narvik

Erik Plener ble av «leserne og lytterne» kårets til årets Nordlending i 2018. Erik er cand.mag og er eiendomssjef i Narvikfjellet AS.  Nå er han leid ut til prosjektet Alpint VM 2027 i Narvik. Erik har bred yrkesbakgrunn, både fra offentlig og privat sektor, og vi kan nevne prosjektleder Narvikgården AS, salsgsjef Bravida Norge og eiendomsmegler.

Erik Plener er ektefødt narvikgutt og ideskaperen av VM alpint 2027 i Narvik. Flere viktige hindre har han bidratt til å passere, og viktigst var å bli Norges kandidat. Det klarte de med bravur.

Erik vil snakke om prosessen fra ide til der de er i dag. Hva ble vektlagt lokalt, regionalt og nasjonalt? Og ikke minst; hva vil dette kunne føre med seg videre?  Det blir spennende.

Erik Plener

Francis Odeh, kommuneoverlege Bodø

Francis er utdannet lege og spesialist6 i nevrologi, PHD i nevrobiologi.

Francis er kommuneoverlege i Bodø kommune ved Sølvsuper helse- og omsorgssenter. Har arbeidet lenge ved nevrologisk avdeling ved Nordlandssykehuset. Permisjon derfra nu.

I sitt innlegg vil han snakke om  tidlig oppdagelse av sykdomsforverring – et forbedringsprosjekt i samarbeid med Seksjon for pasientsikkerhet NLSH. Prosjektet omhandler implementering av ProACT ved Sølvsuper, et verktøy som standardiserer og systematiserer kliniske observasjoner for å tidlig oppdage forverring av pasientens helse. Dette muliggjør riktig behandling på et tidligere tidspunkt. I innlegget presenteres erfaringene ved Sølvsuper knyttet til implementeringen av ProACT.

Francis Odeh

Carina Kolnes, prosjektleder 

Mer informasjon kommer

Hvordan vi har jobbet for å styrke kommunal rehabilitering i Indre Østfold gjennom interkommunale løsninger. Etablering av tverrfaglig vurderingsteam for å sikre tidlig vurdering av funksjonsnivå, samhandling med spesialisthelsetjenesten, brukermedvirkning, forankring, implementering av teknologi relevant for rehabilitering, personperspektiv og helhetlig rehabilitering, samt intensjonen om etablering av senger for intensiv rehabilitering.

Carina Kolnes.pdf

Emil Liljebakk

Er teamleder i FACT Lofoten

Hvordan jobber FACT som fleksibelt og oppfølgende team ? Hva er erfaringene ?
Med seg på konferansen hadde Emil tatt med Andreas Lande.

Emil Liljebakk.jpg
Fant du det du lette etter?