HELSENORGE

Samisk språk og kulturforståelse i et helseperspektiv

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 07.12.2017

Det er generelt lavt kunnskapsnivå om samisk kultur i befolkningen – også blant helsepersonell.

Når og hvor

Dato
07.12.2017 
Klokkeslett
08:30-15:30
Sted
Festsalen Nordlandssykehuset Rønvik, Mellomåsveien 4., Bodø
 
Innlegg fra
Hilde Thørnqust, Inga Karlsen og Renathe A. Simonsen 

Økt kunnskap og kulturell kompetanse må styrkes. I innledningen på oppdragsdokumentet for 2015 og 2016 er det lagt følgende føring: «Samiske pasienters rett til og behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres ved diagnostikk og behandling. Pasienter og brukere må ha trygghet for at tjenestene er tilgjengelige og at de blir møtt med omsorg og respekt samt god og likeverdig kommunikasjon.»

Program
Torsdag 7. desember
08.30 – 09.00 Registrering
09.00 – 09.20 Velkommen og innledning

09.20 – 10.30 Den samiske pasient i møte med Nordlandssykehuset
- Hva skal til for at pasienten skal oppleve kulturell trygghet?
- Hvilken kulturell kompetanse bør helsearbeidere ha for å skape et godt møte og bidra til et best mulig behandlingsresultat for pasienten?
Foredraget tar primært utgangspunkt i egen forskning.
• Hilde Thørnquist

10.30 – 10.45 Pause

10.45 – 11.30 Om eldre generelt og samiske eldre spesielt
• Inga Karlsen

11.30 – 12.15 Lunsj
12.15 – 13.15 Er det nødvendig med skreddersydde tjenester til samiske pasienter?
• Renathe Aspeli Simonsen

13.15 – 13.30 Pause

13.30 – 15.30 Hva vet vi om helsesituasjonen til samer i Norge sammenlignet med majoritetsbefolkningen
Foredrag med utgangspunkt i egen forskning, nasjonal forskning og forskning i Sápmi. Også fokus på internasjonale studier med fokus på helsesituasjonen til urbefolkninger andre steder i verden - sammenlignet med situasjonen for samer i Norge.
• Hilde Thørnquist

Med forbehold om endringer

Last ned program her

Påmelding

Fant du det du lette etter?