Samisk språk og kulturforståelse i et helseperspektiv

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 31.10.2018

Det er generelt lavt kunnskapsnivå om samisk kultur i befolkningen – også blant helsepersonell.
Økt kunnskap og kulturell kompetanse må styrkes. Alle faggrupper i Nordlandssykehuset som kommer i kontakt med pasienter og pårørende med samisk bakgrunn. Kurset vil også være aktuelt for ansatte i kommunehelsetjenesten

Når og hvor

Dato
31.10.2018 
Klokkeslett
08:00-15:30
Sted
Festsalen, Nordlandssykehuset Rønvik, Mellomåsveien 4, Bodø
 
Mer informasjon
lillian.haukland@nlsh.no  

Nordlandssykehuset skal yte nødvendige spesialisthelsetjenester til innbyggerne i sitt opptaksområde. Tjenestene skal være pasientorientert og sikre gode pasientforløp innad og mellom de ulike deler av helsetjenesten. Tjenestene skal gjenspeile kjerneverdiene kvalitet, trygghet og respekt.

I innledningen på oppdragsdokumentet for 2015 og 2016 er det lagt følgende føring:
«Samiske pasienters rett til og behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres ved diagnostikk og behandling. Pasienter og brukere må ha trygghet for at tjenestene er tilgjengelige og at de blir møtt med omsorg og respekt samt god og likeverdig kommunikasjon.»

Program

08.00 – 08.30 Registrering
08.30 – 08.50 Velkommen og innledning
08.50 – 11.00 Møtet med den samiske pasienten
                        Hvorfor trenger vi å kjenne til kulturbakgrunn for
                        pasienter som både ser og høres ut som innfødte
                        nordmenn?
                         • Elisabeth Gerhardsen
11.00 – 11.30 Om eldre generelt og samiske eldre spesielt
                         • Inga Karlsen
11.30 – 12.15 Lunsj
12.15 – 13.30 Ja takk begge deler - Blodstopping og helsevesen
                         • Anette Langås Larsen
13.30 – 13.45 Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen
                         • Tone Amundsen
13.45 – 15.30 Møtet med den samiske pasienten
                         • Elisabeth Gerhardsen
Med forbehold om endringer

Foredragsholdere

Elisabeth Gerhardsen psykologspesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, jobber med både barn, unge og voksne. Har jobbet for SANKS med samiske pasienter i 18 år, hverav mange år i lule- og sørsamiske områder. Hun er nå i Nasjonalt team i SANKS, som har fokus på samer bosatt utenfor Finnmark. Gerhardsen underviser mye, både til helsearbeidere, kommunalt ansatte og allmennheten, og har skrevet artikler både om samisk kommunikasjonsform og om samiske kulturelle forhold som gjør det særlig vanskelig å fortelle om overgrep og krenkelser.

Inga Karlsen er representant i brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF. Samfunnsengasjert politiker med stort engasjement for samiske eldre og demente. For dette arbeidet er hun tildelt Kongens forjenestemedalje i sølv. Hun er forfatter, salmedikter, ildsjel og aktiv deltaker i frivillig organsiasjonsarbeid.

Anette Langås Larsen, førsteamanuensis ved institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT, Tromsø. Utdannet sykepleier og har doktorgrad i helsevitenskap fra 2018: Kartleggingsundersøkelse av erfaringer og bruk av tradisjonell helbredelse i Nord Norge, blant helsepersonell, brukere og tradisjonelle helbredere.

Tone Amundsen, samisk rådgiver hos Helse Nord RHF. Lulesame som er født og oppvokst i Tysfjord. Har bakgrunn fra blant annet SANKS prosjektleder, terapeut og koordinator for nasjonalt team.

Deltakeravgift kr. 500,- 
Ansatte ved Nordlandssykehuset, ingen deltakeravgift.

Last ned program og invitasjon her

Trykk her for påmelding


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.