Selvstyrkingskurs

Kurs, 19.09.2016-20.09.2016, Lærings- og mestringssenteret

Selvstyrkingskurs for brukere, pårørende og ansatte innen psykisk helse og rus – feltet. Kurset vil gi deg innsikt i temaer som empowerment, kommunikasjon og brukermedvirkning.

Målsetningen med kurset er å tilføre den enkelte et verktøy som:

• Styrker enkeltindividet slik at man blir mer bevist sine rettigheter og plikter

• Kan brukes for å få tilbake mestringsfølelsen

• Kan øke spontaniteten, slik at man blir aktiv deltagende i eget liv

• Kan bidra til at man tar kontroll over eget liv

• Gir økt selvinnsikt, slik at man kan sette grenser for seg selv, og i forhold til andre.

• Respektere andres grenser

 

Hva kreves av deg som deltaker

Det kreves ingen forberedelser eller forkunnskaper for å delta på selvstyrkingskurset.

Kurslederne har ansvar for lede både teoretisk innføring, øvelsene og deltagerne gjennom hele kurset. Kurset er lagt opp til at du som deltager er mest mulig aktiv i øvelsene, slik at du får best mulig utbytte av kurset. På første kursdag vil du få utlevert et ressurshefte, med informasjon om verktøykassa, brukermedvirkning, kommunikasjon og Empowerment.

Ressursheftet er et hjelpemiddel som gir en kort innføring i temaene, som kurset inneholder.

 

Kurset går over 4 dager fordelt på 2 samlinger.

Samling 1: 19. og 20. september 2016

Samling 2: 3. og 4. oktober 2016

Sagatun brukerstyrte senter har en landsdekkende funksjon på å holde kurs og foredrag ut ifra Verktøykassa for brukermedvirkning.

Les mer om deltakeres erfaring med å gå på Selvstyrkingskurs på Sagatuns nettsider;

http://sagatun.no/verktoykassa/

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Det trengs ikke henvisning til kurset. Men det er begrenset antall plasser.

Påmeldingen gjelder alle fire kursdager.

Påmelding innen mandag 29.august 2016 til;

Tone Bentzen, Rådgiver ved Lærings- og mestringssenteret NLSH.

Mob: 93014256

Mail: Tone.Bentzen@nlsh.no

Når og hvor

Dato
19.09.2016-20.09.2016 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Bodø, sentrum
Lærings- og mestringssenteret, 1.etg, Fløy H
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
 
Innlegg fra
Selvstyrkingskurset ledes av to kursledere fra Sagatun brukerstyrte senter.  
Kontaktinformasjon
Bjørg Kaspersen, Sagatun brukerstyrte senter
Mobil: 40494233
Mail: bjorg@brukerstyrtsenter.no

Tone Bentzen, Lærings- og Mestringssenteret NLSH
Mobil: 93014256
Mail: Tone.Bentzen@nlsh.no
 
Fant du det du lette etter?