Spisevansker hos barn

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 30.10.2017-31.10.2017

Kurset retter seg til et bredt fagfelt og vil være aktuelt for alle faggrupper som jobber med eller kommer borti barn med spise- og ernæringsvansker.

Norsk kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker og HR - Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering ved Nordlandssykehuset inviterer til seminar om barn med spisevansker.

Kurset er godkjent med 9 timer vedlikehold for psykologer

Når og hvor

Dato
30.10.2017-31.10.2017 
Klokkeslett
08:30-15:30
Sted
Festsalen Nordlandssykehuset Rønvik, Mellomåsveien 4., Bodø
 
Kontaktinformasjon
Kristin Wasland, e-post: kristin.wasland@nordlandssykehuset.no
Inger Simonsen, e-post: inger.simonsen@nordlandssykehuset.no
 

Dette er et basiskurs som går over to dager. Man kan velge å delta på begge dagene eller bare første dag.

Dag 1 har fokus på normal spiseutvikling, hvordan lærer barn å spise, barn som spiser lite eller særspisere.

Dag 2 har fokus på mer avvikende spiseutvikling, behandling av dette, gastrostomi, spising hos barn som har gastrostomi og sondematavvenning.

Kurset retter seg til et bredt fagfelt og vil være aktuelt for alle faggrupper som jobber med eller kommer borti barn med spise- og ernæringsvansker. Det være seg barnehageansatte, skoleansatte, helstsøstertjenesten, PPT, habiliteringsenheter, og ansatte ved barneavdelinger.

Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker holder denne typen kurs en gang per år, vanligvis i Oslo. Det har vært holdt en gang tidligere utenfor Oslo, da i Stavanger. Dette
er en fantastisk mulighet til å tilegne seg kunnskap omkring en utfordrende gruppe barn for alle involverte parter, av de som kan dette best i landet.


Presentasjon av foredragsholdere

Elna Thurmann-Nielsen
er spesialpedagog ved Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker. I det tverrfaglige spiseteamet ved OUS/Rikshospitalet deltar Elna i måltidene med familiene, og med utgangspunkt i måltidsobservasjoner og videoopptak veileder hun foreldre og fagpersoner for å fremme spiseutvikling og matglede. Hun har mange års erfaring fra arbeid i barnehage og har en bachelor i ernæring
fra Atlantis Medisinske Høyskole.

Ingrid B. Helland
er overlege og ansatt ved Seksjon for barnenevrologi ved OUS/Rikshospitalet. Hun er leder av Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker. Hun har bidratt med
sin kompetanse på dette området gjennom flere år, både i arbeid med pasienter som kommer til det tverrfaglige spiseteamet ved OUS/Rikshospitalet og gjennom kurs og annen kompetansespredning. Hun er også leder for Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME.

Helle Schiørbeck
er psykologspesialist og jobber ved Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise og ernæringsvansker, OUS/Rikshospitalet. Hun var med på å etablere det tverrfaglige spise- og ernæringsteamet ved Berg gård på 90-tallet, og har siden bidratt i pasientarbeid og kompetanseutvikling på dette fagområdet. Helle har spesialkompetanse om spisevansker hos barn og er en etterspurt foredragsholder.

Kjersti Birketvedt
arbeider som klinisk ernæringsfysiolog ved Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker. Hun har arbeidet med denne pasientgruppen i en årrekke og tidligere vært leder for det tverrfaglige spise- og ernæringsteamet og kompetansetjenesten ved OUS/Rikshospitalet. For kompetansetjenesten har hun bidratt til utvikling av brosjyremateriell, artikler og i kursvirksomhet. Hun er for tiden også engasjert i et forskningsprosjekt vedrørende ernæring og vekst hos ungdom med øsofagusatresi.

 

Program

Mandag 30. oktober
Normal spiseutvikling. Noen barn spiser lite, men hva er nok og hva er for lite?
08.30 Registrering
09.30 Velkommen - ved overlege Ingrid B. Helland (leder for kompetansetjenesten) og overlege Kristin Wasland
09.45 Spiseutvikling; Hvordan lærer barn å spise?
          • psykologspesialist Helle Schiørbeck
10.30 Pause
10.45 Matglede
          • spesialpedagog Elna Thurmann-Nielsen
11.30 Smak og opplev
          • psykologspesialist Helle Schiørbeck
          • spesialpedagog Elna Thurmann-Nielsen
12.15 Lunsj
13.00 Noen barn spiser lite. - Hva med denne gruppen?
          Hva er god mat for dem? Kasuistikk
          • klinisk ernæringsfysiolog Kjersti Birketvedt
14.00 Pause
14.15 «Truls» er kresen, -er det et problem og hva gjør vi med det?                     Kasuistikk
          • psykologspesialist Helle Schiørbeck
14.45 Avslutning og oppsummering
          • overlege dr.med. Ingrid B. Helland

Tirsdag 31. oktober
Avvikende spiseutvikling og spisevansker: Tverrfaglig perspektiv på kartlegging, diagnostikk og tiltak.
09.00 Ernæringsteamet i Bodø, hvordan jobber vi og hva kan vi bidra med?
          • ernæringsfysiolog Miriam Lode
09.30 Tverrfaglighet, utredning og behandling: den komplekse prosessen
          • psykologspesialist Helle Schørbeck
10.00 Pause
10.15 Spisevansker hos barn – årsaksfaktorer og vanlige tiltaksområder
          • overlege dr.med. Ingrid B. Helland
11.00 Munnmotorikk; Utfordringer ved dysfagi
          • logoped Britt-Tove Bakken, Nordlandssykehuset
11.30 Lunsj
12.15 Når ernæring gjennom sonde er nødvendig
          • overlege Kristin Wasland
12.30 Gastrostomi
          • spesialsykepleier Jane Storå
13.00 Pause
13.15 Ernæring og sondeavvenning
          • klinisk ernæringsfysiolog Kjersti Birketvedt
13.45 Hvordan fremme spiseutvikling når barn ernæres gjennom sonde?
          -Veiledende måltidsobservasjon. Kasuistikk
          • Spes pedagog Elna Thurmann-Nielsen
14.30 Pause
14.40 Foreldresamarbeid, mat og makt. Refleksjoner over hvordan
          familien berøres av behandlingsprosessen
          • psykologspesialist Helle Schiørbeck
15.20 Avslutning og oppsummering
          • overlege dr. med Ingrid B Helland

 

Last ned program her

Påmelding

Fant du det du lette etter?