Starthjelpkurs - Bodø

To dagers kurs for foreldre som har små barn med nedsatt funksjonsevne.

Sammen om mestring, læring for livet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

De aller fleste vil få tilbud om dette kurset i forbindelse med innleggelse på en av enhetene i kvinne/barn klinikken.

For henvisning utenfra sendes denne elektronisk (EPJ)  eller per post til; Barnehabiliteringen, Kvinne/barn klinikken, Boks 1480, Nordlandssykehuset, 8092 Bodø.

I henvisningen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer (gjelder også pårørende/andre) og diagnose.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Praktisk informasjon

Dette er et todager kurs for foreldre. Dersom du er alene om omsorgen eller om begge foreldre ikke kan delta, er det mulig å ta med en person som står barnet nært. Ta kontakt om du ikke får ordnet barnepass.

Kurset er gratis for foreldre. Foreldre som er i arbeid får fri med lønn, dette gjelder også selvstendig næringsdrivende (opplæringspenger).

Det serveres ikke lunsj på kurset, men man har anledning til å kjøpe lunsj i sykehusets kantine og kioskutsalg.

Kurset gjennomføres på Lærings- og mestringssenteret i fløy H, første etasje. 

Virtuell vandring i kurslokalene

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Pasienter og pårørende har rettigheter blandt annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

For informasjon om vårt pasienthotell kan du bruke denne lenken:

Zefyr hotell

Innhold i kurset

Systemene rundt oss. Info om rettigheter og kommunale tjenester. En mors erfaring fra møter med "systemene". Familien og det store systemet. Familie og nettverk. Hva med oss? Erfaring med å være søsken. Vanlige reaksjoner på en uvanlig situasjon. Samspill med barnet. Språkutvikling og alternativ kommunikasjon. En mors erfaringer. presentasjon av ulike interesseorganisasjoner.

Målsetting

Utskriftsvennlig brosjyre

Klikk her for utskrift

Lærings- og mestringskurs for foreldre med barn som har nedsatt funksjonsevne

Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset

Lærings- og mestringssenteret (LMS) er et kunnskapssenter for pasient- og pårørendeopplæring.  Her har vi samlet informasjon om oss og våre tilbud til deg som ønsker kompetanseheving i helsepedagogikk. Du finner også informasjon om våre lokaler og kontaktinformasjon til våre ansatte.

Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud på Lærings- og mestringssenteret

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Helsenorge

Helsebiblioteket

Norsk forbund for utviklingshemmede

Ups & Downs Nordland

Valnesfjord Helsesportsenter

Norges Idrettsforbund

Fant du det du lette etter?