HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 11. november 2020

Styremøte, 11.11.2020

Sakene 083-095

Når og hvor

Dato
11.11.2020 
Klokkeslett
09:00-14:00
Sted
Bodø, sentrum
Skype-møte
 

Saksliste styremøte

 • 2020-083 - Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 2020-084 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2020
 • 2020-085 - Virksomhetsrapport september 2020
 • 2020-086 - Budsjett 2021 – kostnader for beredskap covid-19
 • 2020-087 - Budsjett 2021 – innleie av helsepersonell fra firma
 • 2020-088 - Status for arbeide med Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan
 • 2020-089 - Mulighetsstudien Samhandlingshelsehus i Bodø - videreføring
 • 2020-090 - Kvalitets-styringssystemet og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF 2-2020
 • 2020-091 - Forbruk av bredspektret antibiotika i Nordlandssykehuset HF – oppfølging av styresak 071-2019
 • 2020-092 - Brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser i Nordlandssykehuset; utvikling, status og videre oppfølging
 • 2020-093 - Utvikling av heltidskultur i Nordlandssykehuset
 • 2020-094 - Orienteringssaker til styret
 • 2020-095 - Referatsaker til styret
 • EventueltFant du det du lette etter?