Styremøte i Nordlandssykehuset 11. desember 2014

Styremøte, 11.12.2014

Sakene 111 - 119.

Når og hvor

Dato
11.12.2014 
Klokkeslett

Protokoll styremøte 11.12.2014.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1112-2014/Protokoll styremøte 11.12.2014.pdfProtokoll styremøte 11.12.2014.pdf
Styresak 111-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1112-2014/Styresak 111-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 111-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 112-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. november 2014.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1112-2014/Styresak 112-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. november 2014.pdfStyresak 112-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. november 2014.pdf
Styresak 113-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer 2-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1112-2014/Styresak 113-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer 2-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset.pdfStyresak 113-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer 2-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset.pdf
Styresak 114-2014 PasOpp-rapport 3-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset sammenliknet med nasjonalt gjennomsnitt.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1112-2014/Styresak 114-2014 PasOpp-rapport 3-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset sammenliknet med nasjonalt gjennomsnitt.pdfStyresak 114-2014 PasOpp-rapport 3-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset sammenliknet med nasjonalt gjennomsnitt.pdf
Styresak 115_2014 Driftsrapport NLSH november 2014_Vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1112-2014/Styresak 115_2014 Driftsrapport NLSH november 2014_Vedlegg.pdfStyresak 115_2014 Driftsrapport NLSH november 2014_Vedlegg.pdf
Styresak 116-2014 Budsjett 2015 m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1112-2014/Styresak 116-2014 Budsjett 2015 m_vedlegg.pdfStyresak 116-2014 Budsjett 2015 m_vedlegg.pdf
Styresak 117-2014 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1112-2014/Styresak 117-2014 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 117-2014 Orienteringssaker til styret.pdf
Styresak 118-2014 Referatsaker til styret_med vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1112-2014/Styresak 118-2014 Referatsaker til styret_med vedlegg.pdfStyresak 118-2014 Referatsaker til styret_med vedlegg.pdf


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.