HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 11. desember 2014

Sakene 111 - 119.

Protokoll styremøte 11.12.2014.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1112-2014/Protokoll styremøte 11.12.2014.pdfProtokoll styremøte 11.12.2014.pdfpdf53215
Styresak 111-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1112-2014/Styresak 111-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 111-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf74748
Styresak 112-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. november 2014.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1112-2014/Styresak 112-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. november 2014.pdfStyresak 112-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. november 2014.pdfpdf134321
Styresak 113-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer 2-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1112-2014/Styresak 113-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer 2-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset.pdfStyresak 113-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer 2-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset.pdfpdf741917
Styresak 114-2014 PasOpp-rapport 3-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset sammenliknet med nasjonalt gjennomsnitt.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1112-2014/Styresak 114-2014 PasOpp-rapport 3-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset sammenliknet med nasjonalt gjennomsnitt.pdfStyresak 114-2014 PasOpp-rapport 3-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset sammenliknet med nasjonalt gjennomsnitt.pdfpdf232858
Styresak 115_2014 Driftsrapport NLSH november 2014_Vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1112-2014/Styresak 115_2014 Driftsrapport NLSH november 2014_Vedlegg.pdfStyresak 115_2014 Driftsrapport NLSH november 2014_Vedlegg.pdfpdf866887
Styresak 116-2014 Budsjett 2015 m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1112-2014/Styresak 116-2014 Budsjett 2015 m_vedlegg.pdfStyresak 116-2014 Budsjett 2015 m_vedlegg.pdfpdf1456789
Styresak 117-2014 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1112-2014/Styresak 117-2014 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 117-2014 Orienteringssaker til styret.pdfpdf75159
Styresak 118-2014 Referatsaker til styret_med vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1112-2014/Styresak 118-2014 Referatsaker til styret_med vedlegg.pdfStyresak 118-2014 Referatsaker til styret_med vedlegg.pdfpdf575277


Fant du det du lette etter?