HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 11. desember 2019

Styremøte, 11.12.2019

Sakene 099-110

Når og hvor

Dato
11.12.2019 
Klokkeslett
09:00-15:30
Sted
Bodø, sentrum
4. etasje i G-fløya.
 
 • 2019-099 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 2019-100 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. november 2019
 • 2019-101 Virksomhetsrapport november 2019
 • 2019-102 Prosjektinnramming arealutviklingsplan Nordlandssykehuset Rønvik – overgang til konseptfase utredning
 • 2019-103 Status for pasientsikkerhetsarbeidet i Nordlandssykehuset HF – spredning av pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområder
 • 2019-104 Budsjett 2020
 • 2019-105 Mulige modeller for organisering av ambulansetjenesten i NLSH
 • 2019-106 Samorganisering av Hode Bevegelse klinikken og Medisinsk klinikk
 • 2019-107 Utredning ad. sammenslåing av UNN HF og Finnmarkssykehuset HF
 • 2019-108 Status for arbeidet med Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan
 • 2019-109 Orienteringssaker til styret
 • 2019-110 Referatsaker til styret
 • Eventuelt
Fant du det du lette etter?