Styremøte i Nordlandssykehuset 11. desember 2019

Styremøte, 11.12.2019

Sakene 099-110

Det har dessverre ikke lyktes oss å få lagt ut stream fra dagens styremøte. Vi har arbeidet med å løse problemet i hele dag, men ikke lyktes. Vi vil foreta en full gjennomgang av hendelsen slik at vi kan sikre stabil drift av den tekniske løsningen fremover.

Når og hvor

Dato
11.12.2019 
Klokkeslett
09:00-15:30
Sted
Bodø, sentrum
4. etasje i G-fløya.
 
 • 2019-099 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 2019-100 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. november 2019
 • 2019-101 Virksomhetsrapport november 2019
 • 2019-102 Prosjektinnramming arealutviklingsplan Nordlandssykehuset Rønvik – overgang til konseptfase utredning
 • 2019-103 Status for pasientsikkerhetsarbeidet i Nordlandssykehuset HF – spredning av pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområder
 • 2019-104 Budsjett 2020
 • 2019-105 Mulige modeller for organisering av ambulansetjenesten i NLSH
 • 2019-106 Samorganisering av Hode Bevegelse klinikken og Medisinsk klinikk
 • 2019-107 Utredning ad. sammenslåing av UNN HF og Finnmarkssykehuset HF
 • 2019-108 Status for arbeidet med Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan
 • 2019-109 Orienteringssaker til styret
 • 2019-110 Referatsaker til styret
 • Eventuelt
Fant du det du lette etter?