HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 11. november 2015

Sakene 102 - 117.

Protokoll styremøte 11.11.2015.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1111-2015/Protokoll styremøte 11.11.2015.pdfProtokoll styremøte 11.11.2015.pdfpdf60132
Styresak 102-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1111-2015/Styresak 102-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 102-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf74754
Styresak 103-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2015.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1111-2015/Styresak 103-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2015.pdfStyresak 103-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2015.pdfpdf119876
Styresak 104-2015 Tertialrapport 2-2015 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1111-2015/Styresak 104-2015 Tertialrapport 2-2015 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF.pdfStyresak 104-2015 Tertialrapport 2-2015 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF.pdfpdf328559
Styresak 105-2015 Pasienthendelser, tilsyn og NPE-saker for NLSH HF for perioden 1.1 til 15.10.2015.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1111-2015/Styresak 105-2015 Pasienthendelser, tilsyn og NPE-saker for NLSH HF for perioden 1.1 til 15.10.2015.pdfStyresak 105-2015 Pasienthendelser, tilsyn og NPE-saker for NLSH HF for perioden 1.1 til 15.10.2015.pdfpdf324614
Styresak 106-2015 Nasjonale kvalitetsindikatorer 1 tertial 2015 - inkludert kvalitetsbasert finansiering.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1111-2015/Styresak 106-2015 Nasjonale kvalitetsindikatorer 1 tertial 2015 - inkludert kvalitetsbasert finansiering.pdfStyresak 106-2015 Nasjonale kvalitetsindikatorer 1 tertial 2015 - inkludert kvalitetsbasert finansiering.pdfpdf306624
Styresak 107-2015 Nordlandssykehusets dashbord for kvalitet og pasientsikkerhet pr nov 2015 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1111-2015/Styresak 107-2015 Nordlandssykehusets dashbord for kvalitet og pasientsikkerhet pr nov 2015 m vedlegg.pdfStyresak 107-2015 Nordlandssykehusets dashbord for kvalitet og pasientsikkerhet pr nov 2015 m vedlegg.pdfpdf517580
Styresak 108-2015 Status ProAct og PedSafe.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1111-2015/Styresak 108-2015 Status ProAct og PedSafe.pdfStyresak 108-2015 Status ProAct og PedSafe.pdfpdf190457
Styresak 109-2015 Utvikling av kvalitetstavlene i NLSH HF 2015 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1111-2015/Styresak 109-2015 Utvikling av kvalitetstavlene i NLSH HF 2015 m vedlegg.pdfStyresak 109-2015 Utvikling av kvalitetstavlene i NLSH HF 2015 m vedlegg.pdfpdf568094
Styresak 110-2015 NOIS-resultater 1. tertial 2015 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1111-2015/Styresak 110-2015 NOIS-resultater 1. tertial 2015 m vedlegg.pdfStyresak 110-2015 NOIS-resultater 1. tertial 2015 m vedlegg.pdfpdf387855
Styresak 111-2015 Oppfølging av tilsynsrapport utskrivningsklare pasienter m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1111-2015/Styresak 111-2015 Oppfølging av tilsynsrapport utskrivningsklare pasienter m vedlegg.pdfStyresak 111-2015 Oppfølging av tilsynsrapport utskrivningsklare pasienter m vedlegg.pdfpdf585721
Styresak 112-2015 Driftsrapport september 2015.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1111-2015/Styresak 112-2015 Driftsrapport september 2015.pdfStyresak 112-2015 Driftsrapport september 2015.pdfpdf889482
Styresak 115-2015 Orienteringssak - Eletronisk samhandling med pleie- og omsorgstjenesten.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1111-2015/Styresak 115-2015 Orienteringssak - Eletronisk samhandling med pleie- og omsorgstjenesten.pdfStyresak 115-2015 Orienteringssak - Eletronisk samhandling med pleie- og omsorgstjenesten.pdfpdf98289
Styresak 116-2015 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1111-2015/Styresak 116-2015 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 116-2015 Orienteringssaker til styret.pdfpdf75111
Styresak 117-2015 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1111-2015/Styresak 117-2015 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfStyresak 117-2015 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfpdf12348156


Fant du det du lette etter?