Styremøte i Nordlandssykehuset 12. desember 2017

Styremøte, 12.12.2017

Sakene 100 - 109

Når og hvor

Dato
12.12.2017 
Klokkeslett
10:45-15:00
Sted
Bodø, sentrum
  

Saksliste styremøte (papirene kan hentes lenger ned på siden):

Sak 100-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 101-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. november 2017
Sak 102-2017 Orientering om ungdomsrådets arbeid
Sak 103-2017 Endring mandat – Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF
Sak 104-2017 Driftsrapport november 2017
Sak 105-2017 Budsjett 2018
Sak 106-2017 Innføring av Individuell Jobbstøtte (IPS) i Helse Nord
Sak 107-2017 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet
Sak 108-2017 Orienteringssaker til styret
Sak 109-2017 Referatsaker til styret
Eventuelt

Her er sakspapirene:

Protokoll styremøte 12.12.2017.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1212-2017/Protokoll styremøte 12.12.2017.pdfProtokoll styremøte 12.12.2017.pdf
Styresak 100-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1212-2017/Styresak 100-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 100-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 101-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. november 2017.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1212-2017/Styresak 101-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. november 2017.pdfStyresak 101-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. november 2017.pdf
Styresak 102-2017 Orientering om Ungdomsrådets arbeid.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1212-2017/Styresak 102-2017 Orientering om Ungdomsrådets arbeid.pdfStyresak 102-2017 Orientering om Ungdomsrådets arbeid.pdf
Styresak 103-2017 Endring mandat - Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1212-2017/Styresak 103-2017 Endring mandat - Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfStyresak 103-2017 Endring mandat - Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdf
Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1212-2017/Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 m vedlegg.pdfStyresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 m vedlegg.pdf
Styresak 105-2017 Budsjett 2018 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1212-2017/Styresak 105-2017 Budsjett 2018 m vedlegg.pdfStyresak 105-2017 Budsjett 2018 m vedlegg.pdf
Styresak 106-2017 Innføring av Individuell Jobbstøtte (IPS) i Helse Nord.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1212-2017/Styresak 106-2017 Innføring av Individuell Jobbstøtte (IPS) i Helse Nord.pdfStyresak 106-2017 Innføring av Individuell Jobbstøtte (IPS) i Helse Nord.pdf
Styresak 107-2017 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet - status pr desember 2017.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1212-2017/Styresak 107-2017 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet - status pr desember 2017.pdfStyresak 107-2017 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet - status pr desember 2017.pdf
Styresak 108-2017 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1212-2017/Styresak 108-2017 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 108-2017 Orienteringssaker til styret.pdf
Styresak 109-2017 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1212-2017/Styresak 109-2017 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfStyresak 109-2017 Referatsaker til styret m vedlegg.pdf


Fant du det du lette etter?