HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 12. desember 2018

Sakene 089 - 098.

Saksliste:

                       
Sak 089-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 090-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. november 2018
Sak 091-2018 Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan – veien videre
Sak 092-2018 Forskning ved Nordlandssykehuset
Sak 093-2018 Endring i klinikkorganisering – etablering av operativ klinikk
Sak 094-2018 Driftsrapport oktober 2018
Sak 095-2018 Budsjett 2019
Sak 096-2018 Lokaler BUF-etat
Sak 097-2018 Orienteringssaker til styret
Sak 098-2018 Referatsaker til styret
Eventuelt

Sakspapirer:Fant du det du lette etter?