HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 12. november 2018

Sakene 079-088.

Saksliste styremøte (papirene lastes ned lenger ned på siden):

Sak 079-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 080-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 8. oktober 2018
Sak 081-2018 Driftsrapport september 2018
Sak 082-2018 Budsjett 2019 – status i arbeidet
Sak 083-2018 Kvalitets-/styringssystemet og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF 2-2018
Sak 084-2018 PASOPP – rapport 2018:23: Pårørendes erfaringer med polikliniske konsultasjoner for barn med diabetes type 1
Sak 085-2018 Resultater fra kartleggingen av pasientskader ved Global Trigger Tool med klinikkvise resultater
Sak 086-2018 Orienteringssaker til styret
Sak 087-2018 Referatsaker til styret
Sak 088-2018 Finansiering av AB-fløya – oppfølging sak 072-2018


Protokoll styremøte 12.11.2018.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/1211-2018/Protokoll styremøte 12.11.2018.pdfProtokoll styremøte 12.11.2018.pdfpdf172414
Styresak 079-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/1211-2018/Styresak 079-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 079-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf86396
Styresak 080-2018 Godkjenning av protokoll styremøte 8. oktober 2018.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/1211-2018/Styresak 080-2018 Godkjenning av protokoll styremøte 8. oktober 2018.pdfStyresak 080-2018 Godkjenning av protokoll styremøte 8. oktober 2018.pdfpdf179690
Styresak 081-2018 Driftsrapport september 2018 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/1211-2018/Styresak 081-2018 Driftsrapport september 2018 m vedlegg.pdfStyresak 081-2018 Driftsrapport september 2018 m vedlegg.pdfpdf534693
Styresak 082-2018 Budsjett 2019 - status i arbeidet.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/1211-2018/Styresak 082-2018 Budsjett 2019 - status i arbeidet.pdfStyresak 082-2018 Budsjett 2019 - status i arbeidet.pdfpdf236431
Styresak 083-2018 Kvalitets-styringssystemet og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF 2-2018 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/1211-2018/Styresak 083-2018 Kvalitets-styringssystemet og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF 2-2018 m vedlegg.pdfStyresak 083-2018 Kvalitets-styringssystemet og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF 2-2018 m vedlegg.pdfpdf520336
Styresak 084-2018 PASOPP rapport 2018_23 Pårørendes erfaringer med polikliniske konsult. barn med diabetes t1_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/1211-2018/Styresak 084-2018 PASOPP rapport 2018_23 Pårørendes erfaringer med polikliniske konsult. barn med diabetes t1_vedlegg.pdfStyresak 084-2018 PASOPP rapport 2018_23 Pårørendes erfaringer med polikliniske konsult. barn med diabetes t1_vedlegg.pdfpdf2155677
Styresak 085-2018 Resultater fra kartleggingen av pasientskader ved Global Trigger Tool med klinikkvise resultater.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/1211-2018/Styresak 085-2018 Resultater fra kartleggingen av pasientskader ved Global Trigger Tool med klinikkvise resultater.pdfStyresak 085-2018 Resultater fra kartleggingen av pasientskader ved Global Trigger Tool med klinikkvise resultater.pdfpdf438895
Styresak 086-2018 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/1211-2018/Styresak 086-2018 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 086-2018 Orienteringssaker til styret.pdfpdf109562
Styresak 087-2018 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/1211-2018/Styresak 087-2018 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfStyresak 087-2018 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfpdf3015836
Styresak 088-2018 Finansiering av AB-fløya – oppfølging sak 072-2018.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/1211-2018/Styresak 088-2018 Finansiering av AB-fløya – oppfølging sak 072-2018.pdfStyresak 088-2018 Finansiering av AB-fløya – oppfølging sak 072-2018.pdfpdf129137


Fant du det du lette etter?