HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 13. desember 2016

Styremøte, 13.12.2016

Sakene 103 - 114.

Saksliste styremøte 13. desember 2016:

Sakspapirene kan lastes ned lenger ned på denne siden.

Sak 103-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 104-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. november 2016
Sak 105-2016 Nordlandssykehusets dashbord for kvalitet og pasientsikkerhet pr okt 2016
Sak 106-2016 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet
Sak 107-2016 Driftsrapport november 2016
Sak 108-2016 Organisering av stedlig ledelse i Nordlandssykehuset
Sak 109-2016 Høringsuttalelse - Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord – et likeverdig tilbud
Sak 110-2016 Investering ny automasjonsløsning ved Laboratoriemedisinsk avdeling Bodø
Sak 111-2016 Budsjett 2017
Sak 112-2016 Virksomhetsoverdragelse til Sykehusinnkjøp HF 
Sak 113-2016 Orienteringssaker til styret 
Sak 114-2016 Referatsaker til styret 

Når og hvor

Dato
13.12.2016 
Klokkeslett
13:00-18:00
Sted
Bodø, sentrum
Møterommene i 4. etasje i G-fløya
 

Sakspapirer og protokoll legges ut her så snart de er klare.

Protokoll styremøte 13.12.2016.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1312-2016/Protokoll styremøte 13.12.2016.pdfProtokoll styremøte 13.12.2016.pdfpdf408449
Styresak 103-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1312-2016/Styresak 103-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 103-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf75032
Styresak 104-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. november 2016.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1312-2016/Styresak 104-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. november 2016.pdfStyresak 104-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. november 2016.pdfpdf133200
Styresak 105-2016 Nordlandssykehusets dashbord for pasientsikkerhet og kvalitet pr oktober 2016_m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1312-2016/Styresak 105-2016 Nordlandssykehusets dashbord for pasientsikkerhet og kvalitet pr oktober 2016_m vedlegg.pdfStyresak 105-2016 Nordlandssykehusets dashbord for pasientsikkerhet og kvalitet pr oktober 2016_m vedlegg.pdfpdf1821555
Styresak 106-2016 Orienteringssak - informasjonssikkerhet_m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1312-2016/Styresak 106-2016 Orienteringssak - informasjonssikkerhet_m vedlegg.pdfStyresak 106-2016 Orienteringssak - informasjonssikkerhet_m vedlegg.pdfpdf698156
Styresak 107-2016 Driftsrapport november 2016.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1312-2016/Styresak 107-2016 Driftsrapport november 2016.pdfStyresak 107-2016 Driftsrapport november 2016.pdfpdf153060
Styresak 108-2016 Organisering av stedlig ledelse i Nordlandssykehuset m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1312-2016/Styresak 108-2016 Organisering av stedlig ledelse i Nordlandssykehuset m vedlegg.pdfStyresak 108-2016 Organisering av stedlig ledelse i Nordlandssykehuset m vedlegg.pdfpdf4264070
Styresak 109 Høringsuttalelse - Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord – et likeverdig tilbud m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1312-2016/Styresak 109 Høringsuttalelse - Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord – et likeverdig tilbud m vedlegg.pdfStyresak 109 Høringsuttalelse - Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord – et likeverdig tilbud m vedlegg.pdfpdf12254098
Styresak 110-2016 Investering ny automasjonsløsning ved Laboratoriemedisinsk avdeling Bodø.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1312-2016/Styresak 110-2016 Investering ny automasjonsløsning ved Laboratoriemedisinsk avdeling Bodø.pdfStyresak 110-2016 Investering ny automasjonsløsning ved Laboratoriemedisinsk avdeling Bodø.pdfpdf95590
Styresak 111-2016 Budsjett 2017 m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1312-2016/Styresak 111-2016 Budsjett 2017 m_vedlegg.pdfStyresak 111-2016 Budsjett 2017 m_vedlegg.pdfpdf1271488
Styresak 112-2016 Virksomhetsoverdragelse innkjøp.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1312-2016/Styresak 112-2016 Virksomhetsoverdragelse innkjøp.pdfStyresak 112-2016 Virksomhetsoverdragelse innkjøp.pdfpdf165021
Styresak 113-2016 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1312-2016/Styresak 113-2016 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 113-2016 Orienteringssaker til styret.pdfpdf80337
Styresak 114-2016 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1312-2016/Styresak 114-2016 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfStyresak 114-2016 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfpdf906479
Vedlegg sak 107-2016 Driftsrapport november 2016[1].pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1312-2016/Vedlegg sak 107-2016 Driftsrapport november 2016[1].pdfVedlegg sak 107-2016 Driftsrapport november 2016[1].pdfpdf2296079
Vedlegg sak 114-2016_10_Protokoll AMU-møte 12. desember -16.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1312-2016/Vedlegg sak 114-2016_10_Protokoll AMU-møte 12. desember -16.pdfVedlegg sak 114-2016_10_Protokoll AMU-møte 12. desember -16.pdfpdf274455
Vedlegg sak 114-2016_11_Referat OSO 23.11.16.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1312-2016/Vedlegg sak 114-2016_11_Referat OSO 23.11.16.pdfVedlegg sak 114-2016_11_Referat OSO 23.11.16.pdfpdf134392
Vedlegg sak 114-2016_6_Rapport rehab NLSH_21.09.2016.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1312-2016/Vedlegg sak 114-2016_6_Rapport rehab NLSH_21.09.2016.pdfVedlegg sak 114-2016_6_Rapport rehab NLSH_21.09.2016.pdfpdf1523066
Vedlegg sak 114-2016_7_Referat Brukerutvalget 2016.12.09.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1312-2016/Vedlegg sak 114-2016_7_Referat Brukerutvalget 2016.12.09.pdfVedlegg sak 114-2016_7_Referat Brukerutvalget 2016.12.09.pdfpdf93775
Vedlegg sak 114-2016_9_Protokoll foretakstillitsvalgte 12 12 16 .pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1312-2016/Vedlegg sak 114-2016_9_Protokoll foretakstillitsvalgte 12 12 16 .pdfVedlegg sak 114-2016_9_Protokoll foretakstillitsvalgte 12 12 16 .pdfpdf39149


Fant du det du lette etter?