Styremøte i Nordlandssykehuset 13. juni 2016

Styremøte, 13.06.2016

Sakene 054 - 066.

Når og hvor

Dato
13.06.2016 
Klokkeslett
09:30-17:00
Sted
Lofoten, Gravdal
Nordlandssykehuset Lofoten, Gravdal, Store Møterom 3. etg
 

Protokoll og sakspapirer:

Protokoll styremøte 13.06.2016.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1306-2016/Protokoll styremøte 13.06.2016.pdfProtokoll styremøte 13.06.2016.pdfpdf62651
Styresak 054-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1306-2016/Styresak 054-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 054-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf44116
Styresak 055-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. juni 2016.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1306-2016/Styresak 055-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. juni 2016.pdfStyresak 055-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. juni 2016.pdfpdf56955
Styresak 057-2016 Tertialrapport pr 30.04.2016 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1306-2016/Styresak 057-2016 Tertialrapport pr 30.04.2016 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF.pdfStyresak 057-2016 Tertialrapport pr 30.04.2016 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF.pdfpdf557108
Styresak 058-2016 Pasienthendelser og tilsynssaker 1. tertial 2016.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1306-2016/Styresak 058-2016 Pasienthendelser og tilsynssaker 1. tertial 2016.pdfStyresak 058-2016 Pasienthendelser og tilsynssaker 1. tertial 2016.pdfpdf405212
Styresak 059-2016 Nordlandssykehusets Dashbord for pasientsikkerhet og kvalitet m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1306-2016/Styresak 059-2016 Nordlandssykehusets Dashbord for pasientsikkerhet og kvalitet m vedlegg.pdfStyresak 059-2016 Nordlandssykehusets Dashbord for pasientsikkerhet og kvalitet m vedlegg.pdfpdf1791083
Styresak 060-2016 Resultater nasjonale kvalitetsregistre 2014 - fokus hjerte og hjerne m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1306-2016/Styresak 060-2016 Resultater nasjonale kvalitetsregistre 2014 - fokus hjerte og hjerne m vedlegg.pdfStyresak 060-2016 Resultater nasjonale kvalitetsregistre 2014 - fokus hjerte og hjerne m vedlegg.pdfpdf9842858
Styresak 061-2016 Rapport fra ledelsens gjennomgang av foretaket 2015.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1306-2016/Styresak 061-2016 Rapport fra ledelsens gjennomgang av foretaket 2015.pdfStyresak 061-2016 Rapport fra ledelsens gjennomgang av foretaket 2015.pdfpdf803090
Styresak 062-2016 Orienteringssak - informasjonssikkerhet m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1306-2016/Styresak 062-2016 Orienteringssak - informasjonssikkerhet m vedlegg.pdfStyresak 062-2016 Orienteringssak - informasjonssikkerhet m vedlegg.pdfpdf623939
Styresak 063-2016 Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2016 for Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1306-2016/Styresak 063-2016 Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2016 for Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfStyresak 063-2016 Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2016 for Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfpdf282067
Styresak 064-2016 Tilsynssak - Orientering om avgjørelse fra Statens Helsetilsyn.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1306-2016/Styresak 064-2016 Tilsynssak - Orientering om avgjørelse fra Statens Helsetilsyn.pdfStyresak 064-2016 Tilsynssak - Orientering om avgjørelse fra Statens Helsetilsyn.pdfpdf448081
Styresak 064-2016_Vedlegg 1_Brev fra Statens Helsetilsyn av 03.06.2016.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1306-2016/Styresak 064-2016_Vedlegg 1_Brev fra Statens Helsetilsyn av 03.06.2016.pdfStyresak 064-2016_Vedlegg 1_Brev fra Statens Helsetilsyn av 03.06.2016.pdfpdf261538
Styresak 064-2016_Vedlegg 2_RL0899 - Regionale seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1306-2016/Styresak 064-2016_Vedlegg 2_RL0899 - Regionale seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord.pdfStyresak 064-2016_Vedlegg 2_RL0899 - Regionale seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord.pdfpdf170864
Styresak 065-2016 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1306-2016/Styresak 065-2016 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 065-2016 Orienteringssaker til styret.pdfpdf196316
Styresak 066-2016 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1306-2016/Styresak 066-2016 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfStyresak 066-2016 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfpdf2367004

Fant du det du lette etter?