HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 13. mai 2014

Styremøte, 13.05.2014

Sakene 041 - 050.

Når og hvor

Dato
13.05.2014 
Klokkeslett
08:00-15:00

Protokoll styremøte 14.05.2014.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1305-2014/Protokoll styremøte 14.05.2014.pdfProtokoll styremøte 14.05.2014.pdfpdf328946
Styresak 41-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1305-2014/Styresak 41-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 41-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf64885
Styresak 42-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. april 2014.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1305-2014/Styresak 42-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. april 2014.pdfStyresak 42-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. april 2014.pdfpdf149168
Styresak 43-2014 Nordlandssykehusets dashbord for kvalitet og pasientsikkerhet – mai 2014 m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1305-2014/Styresak 43-2014 Nordlandssykehusets dashbord for kvalitet og pasientsikkerhet – mai 2014 m_vedlegg.pdfStyresak 43-2014 Nordlandssykehusets dashbord for kvalitet og pasientsikkerhet – mai 2014 m_vedlegg.pdfpdf782279
Styresak 44-2014 Høringsuttalelse - Helse Nords diabetesplan - Fra handling til samhandling 2014–2019 m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1305-2014/Styresak 44-2014 Høringsuttalelse - Helse Nords diabetesplan - Fra handling til samhandling 2014–2019 m_vedlegg.pdfStyresak 44-2014 Høringsuttalelse - Helse Nords diabetesplan - Fra handling til samhandling 2014–2019 m_vedlegg.pdfpdf544697
Styresak 45-2014 Avvikling av ambulant akutteam for ungdom_m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1305-2014/Styresak 45-2014 Avvikling av ambulant akutteam for ungdom_m vedlegg.pdfStyresak 45-2014 Avvikling av ambulant akutteam for ungdom_m vedlegg.pdfpdf101669
Styresak 46-2014 Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1305-2014/Styresak 46-2014 Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang m_vedlegg.pdfStyresak 46-2014 Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang m_vedlegg.pdfpdf266270
Styresak 47-2014 Driftsrapport april 2014.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1305-2014/Styresak 47-2014 Driftsrapport april 2014.pdfStyresak 47-2014 Driftsrapport april 2014.pdfpdf1111365
Styresak 48-2014 Tjenesteavt. 12 Rekruttering av turnusleger og Tjenesteavt. 13 Ledsaging av pas. til spesialisthelsetj.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1305-2014/Styresak 48-2014 Tjenesteavt. 12 Rekruttering av turnusleger og Tjenesteavt. 13 Ledsaging av pas. til spesialisthelsetj.pdfStyresak 48-2014 Tjenesteavt. 12 Rekruttering av turnusleger og Tjenesteavt. 13 Ledsaging av pas. til spesialisthelsetj.pdfpdf259626
Styresak 49-2014 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1305-2014/Styresak 49-2014 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 49-2014 Orienteringssaker til styret.pdfpdf65240
Styresak 50-2014 Referatsaker til styret_m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1305-2014/Styresak 50-2014 Referatsaker til styret_m vedlegg.pdfStyresak 50-2014 Referatsaker til styret_m vedlegg.pdfpdf13826567


Fant du det du lette etter?