Styremøte i Nordlandssykehuset 14. desember 2021

Sakene 107-116

Saksliste styremøte

 • 2021-107 - Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 2021-108 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. november 2021
 • 2021-109 - Virksomhetsrapport november 2021
 • 2021-110 - Budsjett 2022
 • 2021-111 - Nordlandssykehusets resultater i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene i 2020
 • 2021-112 - Internrevisjonsrapport om ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Nordlandssykehuset HF
 • 2021-113 - Internrevisjonsrapport 02/2019 – Ventetid og svartid ved bildediagnostiske undersøkelser i Nordlandssykehuset HF
 • 2021-114 - Nordlandssykehusets arbeid med oppfølging av strategien «Spesialisthelsetjeneste til den samiske befolkning»
 • 2021-115 - Orienteringssaker
 • 2021-116 - Referatsaker
 • Eventuelt


 


 

Fant du det du lette etter?