HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 14. november 2014

Sakene 100 - 110.

Protokoll styremøte 14.11.2014.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1411-2014/Protokoll styremøte 14.11.2014.pdfProtokoll styremøte 14.11.2014.pdfpdf375970
Styresak 100-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1411-2014/Styresak 100-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 100-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf74710
Styresak 101-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2014.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1411-2014/Styresak 101-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2014.pdfStyresak 101-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2014.pdfpdf122974
Styresak 102-2014 Dashbord analyse - Åpne hendelser i Docmap.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1411-2014/Styresak 102-2014 Dashbord analyse - Åpne hendelser i Docmap.pdfStyresak 102-2014 Dashbord analyse - Åpne hendelser i Docmap.pdfpdf367156
Styresak 103-2014 Nordlandssykehusets dashbord for kvalitet og pasientsikkerhet - november 2014 m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1411-2014/Styresak 103-2014 Nordlandssykehusets dashbord for kvalitet og pasientsikkerhet - november 2014 m_vedlegg.pdfStyresak 103-2014 Nordlandssykehusets dashbord for kvalitet og pasientsikkerhet - november 2014 m_vedlegg.pdfpdf788671
Styresak 104-2014 Moderniseringsprosjektet i Psykisk helse- og rusklinikken – status og videre utvikling.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1411-2014/Styresak 104-2014 Moderniseringsprosjektet i Psykisk helse- og rusklinikken – status og videre utvikling.pdfStyresak 104-2014 Moderniseringsprosjektet i Psykisk helse- og rusklinikken – status og videre utvikling.pdfpdf195635
Styresak 105-2014 Tertialrapport pr 31.08.2014 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1411-2014/Styresak 105-2014 Tertialrapport pr 31.08.2014 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF.pdfStyresak 105-2014 Tertialrapport pr 31.08.2014 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF.pdfpdf298078
Styresak 106-2014 Driftsrapport september 2014.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1411-2014/Styresak 106-2014 Driftsrapport september 2014.pdfStyresak 106-2014 Driftsrapport september 2014.pdfpdf517389
Styresak 107-2014 Driftsrapport oktober_m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1411-2014/Styresak 107-2014 Driftsrapport oktober_m vedlegg.pdfStyresak 107-2014 Driftsrapport oktober_m vedlegg.pdfpdf772442
Styresak 109-2014 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1411-2014/Styresak 109-2014 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 109-2014 Orienteringssaker til styret.pdfpdf75146
Styresak 110-2014 Referatsaker til styret m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1411-2014/Styresak 110-2014 Referatsaker til styret m_vedlegg.pdfStyresak 110-2014 Referatsaker til styret m_vedlegg.pdfpdf1960487


Fant du det du lette etter?