Styremøte i Nordlandssykehuset 14. november 2017

Styremøte, 14.11.2017

 

Når og hvor

Dato
14.11.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00 
Sted
Bodø, sentrum
  

Sakspapirene legges ut her så snart de er ferdige.