HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 15. desember 2015

Sakene 118 - 131.

Protokoll styremøte 15.12.2015.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1512-2015/Protokoll styremøte 15.12.2015.pdfProtokoll styremøte 15.12.2015.pdfpdf86602
Styresak 118-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1512-2015/Styresak 118-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 118-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf74686
Styresak 119-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. november 2015.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1512-2015/Styresak 119-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. november 2015.pdfStyresak 119-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. november 2015.pdfpdf126063
Styresak 120-2015 Åpne hendelser i DocMap.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1512-2015/Styresak 120-2015 Åpne hendelser i DocMap.pdfStyresak 120-2015 Åpne hendelser i DocMap.pdfpdf318824
Styresak 121-2015 Høringsuttalelse - Revisjon og oppdat. av reg. inntektsfordelingsmodell_TSB_psykisk helse m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1512-2015/Styresak 121-2015 Høringsuttalelse - Revisjon og oppdat. av reg. inntektsfordelingsmodell_TSB_psykisk helse m vedlegg.pdfStyresak 121-2015 Høringsuttalelse - Revisjon og oppdat. av reg. inntektsfordelingsmodell_TSB_psykisk helse m vedlegg.pdfpdf355263
Styresak 122-2015 Sommerdrift ved fødestua i Lofoten 2016 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1512-2015/Styresak 122-2015 Sommerdrift ved fødestua i Lofoten 2016 m vedlegg.pdfStyresak 122-2015 Sommerdrift ved fødestua i Lofoten 2016 m vedlegg.pdfpdf229422
Styresak 123-2015 Ny ambulanseplan – bilambulansetjenesten - Nordlandssykehuset HF_m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1512-2015/Styresak 123-2015 Ny ambulanseplan – bilambulansetjenesten - Nordlandssykehuset HF_m vedlegg.pdfStyresak 123-2015 Ny ambulanseplan – bilambulansetjenesten - Nordlandssykehuset HF_m vedlegg.pdfpdf13405905
Styresak 124-2015 Driftsrapport oktober 2015.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1512-2015/Styresak 124-2015 Driftsrapport oktober 2015.pdfStyresak 124-2015 Driftsrapport oktober 2015.pdfpdf810840
Styresak 125-2015 Driftsrapport november 2015 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1512-2015/Styresak 125-2015 Driftsrapport november 2015 m vedlegg.pdfStyresak 125-2015 Driftsrapport november 2015 m vedlegg.pdfpdf727767
Styresak 126-2015 Budsjett 2016 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1512-2015/Styresak 126-2015 Budsjett 2016 m vedlegg.pdfStyresak 126-2015 Budsjett 2016 m vedlegg.pdfpdf630423
Styresak 127-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1512-2015/Styresak 127-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet.pdfStyresak 127-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet.pdfpdf204451
Styresak 128-2015 Nasjonale kvalitetsindikatorer publisert 2. tertial 2015.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1512-2015/Styresak 128-2015 Nasjonale kvalitetsindikatorer publisert 2. tertial 2015.pdfStyresak 128-2015 Nasjonale kvalitetsindikatorer publisert 2. tertial 2015.pdfpdf862226
Styresak 129-2015 Evaluering av styrets underutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1512-2015/Styresak 129-2015 Evaluering av styrets underutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet.pdfStyresak 129-2015 Evaluering av styrets underutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet.pdfpdf198450
Styresak 130-2015 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1512-2015/Styresak 130-2015 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 130-2015 Orienteringssaker til styret.pdfpdf80076
Styresak 131-2015 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1512-2015/Styresak 131-2015 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfStyresak 131-2015 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfpdf3626974


Fant du det du lette etter?