Styremøte i Nordlandssykehuset 15. desember 2015

Styremøte, 15.12.2015

Sakene 118 - 131.

Når og hvor

Dato
15.12.2015 
Klokkeslett
08:00-15:00

Protokoll styremøte 15.12.2015.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1512-2015/Protokoll styremøte 15.12.2015.pdfProtokoll styremøte 15.12.2015.pdf
Styresak 118-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1512-2015/Styresak 118-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 118-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 119-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. november 2015.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1512-2015/Styresak 119-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. november 2015.pdfStyresak 119-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. november 2015.pdf
Styresak 120-2015 Åpne hendelser i DocMap.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1512-2015/Styresak 120-2015 Åpne hendelser i DocMap.pdfStyresak 120-2015 Åpne hendelser i DocMap.pdf
Styresak 121-2015 Høringsuttalelse - Revisjon og oppdat. av reg. inntektsfordelingsmodell_TSB_psykisk helse m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1512-2015/Styresak 121-2015 Høringsuttalelse - Revisjon og oppdat. av reg. inntektsfordelingsmodell_TSB_psykisk helse m vedlegg.pdfStyresak 121-2015 Høringsuttalelse - Revisjon og oppdat. av reg. inntektsfordelingsmodell_TSB_psykisk helse m vedlegg.pdf
Styresak 122-2015 Sommerdrift ved fødestua i Lofoten 2016 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1512-2015/Styresak 122-2015 Sommerdrift ved fødestua i Lofoten 2016 m vedlegg.pdfStyresak 122-2015 Sommerdrift ved fødestua i Lofoten 2016 m vedlegg.pdf
Styresak 123-2015 Ny ambulanseplan – bilambulansetjenesten - Nordlandssykehuset HF_m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1512-2015/Styresak 123-2015 Ny ambulanseplan – bilambulansetjenesten - Nordlandssykehuset HF_m vedlegg.pdfStyresak 123-2015 Ny ambulanseplan – bilambulansetjenesten - Nordlandssykehuset HF_m vedlegg.pdf
Styresak 124-2015 Driftsrapport oktober 2015.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1512-2015/Styresak 124-2015 Driftsrapport oktober 2015.pdfStyresak 124-2015 Driftsrapport oktober 2015.pdf
Styresak 125-2015 Driftsrapport november 2015 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1512-2015/Styresak 125-2015 Driftsrapport november 2015 m vedlegg.pdfStyresak 125-2015 Driftsrapport november 2015 m vedlegg.pdf
Styresak 126-2015 Budsjett 2016 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1512-2015/Styresak 126-2015 Budsjett 2016 m vedlegg.pdfStyresak 126-2015 Budsjett 2016 m vedlegg.pdf
Styresak 127-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1512-2015/Styresak 127-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet.pdfStyresak 127-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet.pdf
Styresak 128-2015 Nasjonale kvalitetsindikatorer publisert 2. tertial 2015.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1512-2015/Styresak 128-2015 Nasjonale kvalitetsindikatorer publisert 2. tertial 2015.pdfStyresak 128-2015 Nasjonale kvalitetsindikatorer publisert 2. tertial 2015.pdf
Styresak 129-2015 Evaluering av styrets underutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1512-2015/Styresak 129-2015 Evaluering av styrets underutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet.pdfStyresak 129-2015 Evaluering av styrets underutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet.pdf
Styresak 130-2015 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1512-2015/Styresak 130-2015 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 130-2015 Orienteringssaker til styret.pdf
Styresak 131-2015 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1512-2015/Styresak 131-2015 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfStyresak 131-2015 Referatsaker til styret m vedlegg.pdf


Fant du det du lette etter?