HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 15. desember 2020

Sakene 096-107

Saksliste styremøte


 • 2020-096 - Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 2020-097 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. november 2020
 • 2020-098 -  Virksomhetsrapport oktober 2020
 • 2020-099 - Virksomhetsrapport november 2020
 • 2020-100 - Rullering av Nordlandssykehusets Strategiske utviklingsplan
 • 2020-101 - Budsjett 2021
 • 2020-102 - Resultater fra kartleggingen av pasientskader ved Global Trigger Tool med klinikkvise resultater
 • 2020-103 - Orienteringssaker til styret
 • 2020-104 - Referatsaker til styret
 • 2020-105 - Orienteringssak – Resultater for Nordlandssykehuset etter nasjonal undersøkelse «Pasienters erfaringer med norske sykehus» i 2019 (PasOpp)
 • 2020-106  Orienteringssak – Resultater for Nordlandssykehuset etter HF-lokal undersøkelse om ansattes erfaringer hittil med foretakets pandemiarbeid
 • 2020-107 Rekruttering adm.dir Unntatt offentlighet jf Offl. § 26a, punkt 1 og 2 
 • EventueltFant du det du lette etter?