HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 15. mai 2017

Styremøte, 15.05.2017

Sakene 037 til 048.

Når og hvor

Dato
15.05.2017 
Klokkeslett
12:00-17:00
Sted
Bodø, sentrum
Styrerommet i G-fløya, 4. etasje.
 

Sakspapirene kan lastes ned litt lenger ned på denne siden.

Styremøtet innledes med et miniseminar fra kl. 08.30 til 11.15.

Selve styremøtet er fra kl. 12.00 til 17.00.

Saksliste styremøte:

Sak 037-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 038-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2017
Sak 039-2017 Driftsrapport for april 2017
Sak 040-2017 Orienteringssak - informasjonssikkerhet - status pr april 2017
Sak 041-2017 Oppnevning av ungdomsråd i Nordlandssykehuset
Sak 042-2017 Orientering om oppfølging av medarbeiderundersøkelsen (MU) i 2016 i Nordlandssykehuset
Sak 043-2017 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2017 for NLSH
Sak 044-2017 IA arbeid i Nordlandssykehuset – Nærværsprosjekt
Sak 045-2017 Modell – Lederutvikling i Nordlandssykehuset – Helhet og struktur
Sak 046-2017 Strategisk utviklingsplan – status i arbeidet
Sak 047-2017 Orienteringssaker til styret
Sak 048-2017 Referatsaker til styret


Her er styresakene for nedlasting:

Protokoll styremøte 15.05.2017.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1505-2017/Protokoll styremøte 15.05.2017.pdfProtokoll styremøte 15.05.2017.pdfpdf123671
Styresak 037-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1505-2017/Styresak 037-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 037-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf74924
Styresak 038-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2017.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1505-2017/Styresak 038-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2017.pdfStyresak 038-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2017.pdfpdf110554
Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017_m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1505-2017/Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017_m vedlegg.pdfStyresak 039-2017 Driftsrapport april 2017_m vedlegg.pdfpdf1129947
Styresak 040-2017 Orienteringssak - informasjonssikkerhet - status pr april 2017.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1505-2017/Styresak 040-2017 Orienteringssak - informasjonssikkerhet - status pr april 2017.pdfStyresak 040-2017 Orienteringssak - informasjonssikkerhet - status pr april 2017.pdfpdf94473
Styresak 041-2017 Oppnevning av ungdomsråd i Nordlandssykehuset m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1505-2017/Styresak 041-2017 Oppnevning av ungdomsråd i Nordlandssykehuset m vedlegg.pdfStyresak 041-2017 Oppnevning av ungdomsråd i Nordlandssykehuset m vedlegg.pdfpdf130349
Styresak 042-2017 Orientering om oppfølging av medarbeiderundersøkelsen (MU) 2016 i Nordlandssykehuset m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1505-2017/Styresak 042-2017 Orientering om oppfølging av medarbeiderundersøkelsen (MU) 2016 i Nordlandssykehuset m vedlegg.pdfStyresak 042-2017 Orientering om oppfølging av medarbeiderundersøkelsen (MU) 2016 i Nordlandssykehuset m vedlegg.pdfpdf863913
Styresak 043-2017 Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2017 for Nordlandssykehuset_m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1505-2017/Styresak 043-2017 Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2017 for Nordlandssykehuset_m vedlegg.pdfStyresak 043-2017 Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2017 for Nordlandssykehuset_m vedlegg.pdfpdf366498
Styresak 044-2017 IA arbeid i Nordlandssykehuset - Nærværsprosjekt_m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1505-2017/Styresak 044-2017 IA arbeid i Nordlandssykehuset - Nærværsprosjekt_m vedlegg.pdfStyresak 044-2017 IA arbeid i Nordlandssykehuset - Nærværsprosjekt_m vedlegg.pdfpdf336826
Styresak 045-2017 Modell - Lederutvikling i Nordlandssykehuset - Helhet og struktur_m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1505-2017/Styresak 045-2017 Modell - Lederutvikling i Nordlandssykehuset - Helhet og struktur_m vedlegg.pdfStyresak 045-2017 Modell - Lederutvikling i Nordlandssykehuset - Helhet og struktur_m vedlegg.pdfpdf2233300
Styresak 046-2017 Status strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1505-2017/Styresak 046-2017 Status strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF.pdfStyresak 046-2017 Status strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF.pdfpdf141451
Styresak 047-2017 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1505-2017/Styresak 047-2017 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 047-2017 Orienteringssaker til styret.pdfpdf80675
Styresak 048-2017 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1505-2017/Styresak 048-2017 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfStyresak 048-2017 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfpdf2877666
Styresak 048-2017 Referatsaker til styret m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1505-2017/Styresak 048-2017 Referatsaker til styret m_vedlegg.pdfStyresak 048-2017 Referatsaker til styret m_vedlegg.pdfpdf3463940


Fant du det du lette etter?