HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 15. mai 2017

Sakene 037 til 048.

Sakspapirene kan lastes ned litt lenger ned på denne siden.

Styremøtet innledes med et miniseminar fra kl. 08.30 til 11.15.

Selve styremøtet er fra kl. 12.00 til 17.00.

Saksliste styremøte:

Sak 037-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 038-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2017
Sak 039-2017 Driftsrapport for april 2017
Sak 040-2017 Orienteringssak - informasjonssikkerhet - status pr april 2017
Sak 041-2017 Oppnevning av ungdomsråd i Nordlandssykehuset
Sak 042-2017 Orientering om oppfølging av medarbeiderundersøkelsen (MU) i 2016 i Nordlandssykehuset
Sak 043-2017 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2017 for NLSH
Sak 044-2017 IA arbeid i Nordlandssykehuset – Nærværsprosjekt
Sak 045-2017 Modell – Lederutvikling i Nordlandssykehuset – Helhet og struktur
Sak 046-2017 Strategisk utviklingsplan – status i arbeidet
Sak 047-2017 Orienteringssaker til styret
Sak 048-2017 Referatsaker til styret


Her er styresakene for nedlasting:

Protokoll styremøte 15.05.2017.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1505-2017/Protokoll styremøte 15.05.2017.pdfProtokoll styremøte 15.05.2017.pdfpdf123671
Styresak 037-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1505-2017/Styresak 037-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 037-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf74924
Styresak 038-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2017.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1505-2017/Styresak 038-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2017.pdfStyresak 038-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2017.pdfpdf110554
Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017_m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1505-2017/Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017_m vedlegg.pdfStyresak 039-2017 Driftsrapport april 2017_m vedlegg.pdfpdf1129947
Styresak 040-2017 Orienteringssak - informasjonssikkerhet - status pr april 2017.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1505-2017/Styresak 040-2017 Orienteringssak - informasjonssikkerhet - status pr april 2017.pdfStyresak 040-2017 Orienteringssak - informasjonssikkerhet - status pr april 2017.pdfpdf94473
Styresak 041-2017 Oppnevning av ungdomsråd i Nordlandssykehuset m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1505-2017/Styresak 041-2017 Oppnevning av ungdomsråd i Nordlandssykehuset m vedlegg.pdfStyresak 041-2017 Oppnevning av ungdomsråd i Nordlandssykehuset m vedlegg.pdfpdf130349
Styresak 042-2017 Orientering om oppfølging av medarbeiderundersøkelsen (MU) 2016 i Nordlandssykehuset m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1505-2017/Styresak 042-2017 Orientering om oppfølging av medarbeiderundersøkelsen (MU) 2016 i Nordlandssykehuset m vedlegg.pdfStyresak 042-2017 Orientering om oppfølging av medarbeiderundersøkelsen (MU) 2016 i Nordlandssykehuset m vedlegg.pdfpdf863913
Styresak 043-2017 Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2017 for Nordlandssykehuset_m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1505-2017/Styresak 043-2017 Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2017 for Nordlandssykehuset_m vedlegg.pdfStyresak 043-2017 Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2017 for Nordlandssykehuset_m vedlegg.pdfpdf366498
Styresak 044-2017 IA arbeid i Nordlandssykehuset - Nærværsprosjekt_m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1505-2017/Styresak 044-2017 IA arbeid i Nordlandssykehuset - Nærværsprosjekt_m vedlegg.pdfStyresak 044-2017 IA arbeid i Nordlandssykehuset - Nærværsprosjekt_m vedlegg.pdfpdf336826
Styresak 045-2017 Modell - Lederutvikling i Nordlandssykehuset - Helhet og struktur_m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1505-2017/Styresak 045-2017 Modell - Lederutvikling i Nordlandssykehuset - Helhet og struktur_m vedlegg.pdfStyresak 045-2017 Modell - Lederutvikling i Nordlandssykehuset - Helhet og struktur_m vedlegg.pdfpdf2233300
Styresak 046-2017 Status strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1505-2017/Styresak 046-2017 Status strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF.pdfStyresak 046-2017 Status strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF.pdfpdf141451
Styresak 047-2017 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1505-2017/Styresak 047-2017 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 047-2017 Orienteringssaker til styret.pdfpdf80675
Styresak 048-2017 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1505-2017/Styresak 048-2017 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfStyresak 048-2017 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfpdf2877666
Styresak 048-2017 Referatsaker til styret m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1505-2017/Styresak 048-2017 Referatsaker til styret m_vedlegg.pdfStyresak 048-2017 Referatsaker til styret m_vedlegg.pdfpdf3463940


Fant du det du lette etter?