Styremøte i Nordlandssykehuset 15. mars 2016

Sakene 015 - 027.

Protokoll styremøte 15.03.2016.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1503-2016/Protokoll styremøte 15.03.2016.pdfProtokoll styremøte 15.03.2016.pdfpdf49285
Styresak 015-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1503-2016/Styresak 015-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 015-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf44044
Styresak 016-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. februar 2016.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1503-2016/Styresak 016-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. februar 2016.pdfStyresak 016-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. februar 2016.pdfpdf82378
Styresak 017-2016 Årlig melding 2016 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1503-2016/Styresak 017-2016 Årlig melding 2016 m vedlegg.pdfStyresak 017-2016 Årlig melding 2016 m vedlegg.pdfpdf946821
Styresak 018-2016 Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2015_korr.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1503-2016/Styresak 018-2016 Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2015_korr.pdfStyresak 018-2016 Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2015_korr.pdfpdf189756
Styresak 019-2016 Revisjonsberetning 2015 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1503-2016/Styresak 019-2016 Revisjonsberetning 2015 m vedlegg.pdfStyresak 019-2016 Revisjonsberetning 2015 m vedlegg.pdfpdf496727
Styresak 020-2016 Driftsrapport februar 2016.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1503-2016/Styresak 020-2016 Driftsrapport februar 2016.pdfStyresak 020-2016 Driftsrapport februar 2016.pdfpdf768215
Styresak 021-2016 Bærekraftsanalyse 2017-2024.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1503-2016/Styresak 021-2016 Bærekraftsanalyse 2017-2024.pdfStyresak 021-2016 Bærekraftsanalyse 2017-2024.pdfpdf165880
Styresak 022-2016 Tiltaksoppfølging 2016 - Økonomisk driftstilpasning 2017-2024 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1503-2016/Styresak 022-2016 Tiltaksoppfølging 2016 - Økonomisk driftstilpasning 2017-2024 m vedlegg.pdfStyresak 022-2016 Tiltaksoppfølging 2016 - Økonomisk driftstilpasning 2017-2024 m vedlegg.pdfpdf645930
Styresak 023-2016 Årsmelding 2015 - Brukerutvalget i Nordlandssykehuset.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1503-2016/Styresak 023-2016 Årsmelding 2015 - Brukerutvalget i Nordlandssykehuset.pdfStyresak 023-2016 Årsmelding 2015 - Brukerutvalget i Nordlandssykehuset.pdfpdf105270
Styresak 024-2016 Brukerutvalget - oppnevning av medlemmer 2016-18 og valg av leder og nestleder_KORR.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1503-2016/Styresak 024-2016 Brukerutvalget - oppnevning av medlemmer 2016-18 og valg av leder og nestleder_KORR.pdfStyresak 024-2016 Brukerutvalget - oppnevning av medlemmer 2016-18 og valg av leder og nestleder_KORR.pdfpdf99926
Styresak 025-2016 Orienteringssak - Internrevisjonsrapport 08_2015 - Refusjon fra NAV.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1503-2016/Styresak 025-2016 Orienteringssak - Internrevisjonsrapport 08_2015 - Refusjon fra NAV.pdfStyresak 025-2016 Orienteringssak - Internrevisjonsrapport 08_2015 - Refusjon fra NAV.pdfpdf1239435
Styresak 026-2016 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1503-2016/Styresak 026-2016 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 026-2016 Orienteringssaker til styret.pdfpdf80074
Styresak 027-2016 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1503-2016/Styresak 027-2016 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfStyresak 027-2016 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfpdf544685
Vedlegg_sak 027-2016_4_Møtereferat BU 08 03 16.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1503-2016/Vedlegg_sak 027-2016_4_Møtereferat BU 08 03 16.pdfVedlegg_sak 027-2016_4_Møtereferat BU 08 03 16.pdfpdf71483
Vedlegg_sak 027-2016_5_Protokoll foretakstillitsvalgte 140316.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1503-2016/Vedlegg_sak 027-2016_5_Protokoll foretakstillitsvalgte 140316.pdfVedlegg_sak 027-2016_5_Protokoll foretakstillitsvalgte 140316.pdfpdf39496
Vedlegg_sak 027-2016_6_Protokoll AMU-møte 14 mars -16.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1503-2016/Vedlegg_sak 027-2016_6_Protokoll AMU-møte 14 mars -16.pdfVedlegg_sak 027-2016_6_Protokoll AMU-møte 14 mars -16.pdfpdf268474

Fant du det du lette etter?