HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 15. november 2017

Styremøte, 15.11.2017

Sakene 088 - 098

Når og hvor

Dato
15.11.2017 
Klokkeslett
08:30-12:15
Sted
Vesterålen, Stokmarknes
Møterom i 3. etasje
 

Sakspapirene kan lastes ned lenger ned på siden. De legges ut fortløpende.

Saksliste styremøte :

Sak 088-2017  Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 089-2017  Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. oktober 2017

Sak 090-2017 Driftsrapport september 2017

Sak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017

Sak 092-2017 Kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeidet ved Nordlandssykehuset HF 2-2017 Status per 31.august 2017

Sak 093-2017 Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse av styring av pleieressursene i helseforetakene

Sak 094-2017 Omstilling av Bildediagnostisk avdeling

Sak 095-2017 Orienteringssak om internrevisjon av samstemming av legemiddellister i Nordlandssykehuset HF

Sak 096-2017 Orientering om status - Innføring av felles, system for elektronisk medikasjon og kurve (EK-prosjektet)  Unntatt offentlighet jf. Offl. §14

Sak 097-2017 Orienteringssaker til styret

Sak 098-2017  Referatsaker til styret 

Her er sakspapirene:

Protokoll styremøte 15.11.2017.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1511-2017/Protokoll styremøte 15.11.2017.pdfProtokoll styremøte 15.11.2017.pdfpdf107766
Styresak 088-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1511-2017/Styresak 088-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 088-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf75018
Styresak 089-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. oktober 2017.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1511-2017/Styresak 089-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. oktober 2017.pdfStyresak 089-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. oktober 2017.pdfpdf112507
Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1511-2017/Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 m vedlegg.pdfStyresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 m vedlegg.pdfpdf569009
Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1511-2017/Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 m vedlegg.pdfStyresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 m vedlegg.pdfpdf589937
Styresak 092-2017 Kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeidet ved Nordlandssykehuset HF 2-2017 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1511-2017/Styresak 092-2017 Kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeidet ved Nordlandssykehuset HF 2-2017 m vedlegg.pdfStyresak 092-2017 Kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeidet ved Nordlandssykehuset HF 2-2017 m vedlegg.pdfpdf5446982
Styresak 093-2017 Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse av styring av pleieressursene i helseforetakene m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1511-2017/Styresak 093-2017 Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse av styring av pleieressursene i helseforetakene m vedlegg.pdfStyresak 093-2017 Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse av styring av pleieressursene i helseforetakene m vedlegg.pdfpdf4348853
Styresak 094-2017 Omstilling av bildediagnostisk avdeling.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1511-2017/Styresak 094-2017 Omstilling av bildediagnostisk avdeling.pdfStyresak 094-2017 Omstilling av bildediagnostisk avdeling.pdfpdf150216
Styresak 095-2017 Orienteringssak om internrevisjon av samstemming av legemiddellister i Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1511-2017/Styresak 095-2017 Orienteringssak om internrevisjon av samstemming av legemiddellister i Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfStyresak 095-2017 Orienteringssak om internrevisjon av samstemming av legemiddellister i Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfpdf615168
Styresak 097-2017 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1511-2017/Styresak 097-2017 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 097-2017 Orienteringssaker til styret.pdfpdf80676
Styresak 098-2017 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1511-2017/Styresak 098-2017 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfStyresak 098-2017 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfpdf2145516


Fant du det du lette etter?