Styremøte i Nordlandssykehuset 15. november 2017

Styremøte , 15.11.2017

Sakene 088 - 098

Når og hvor

Dato
15.11.2017 
Klokkeslett
08:30-12:15
Sted
Vesterålen, Stokmarknes
Møterom i 3. etasje
 

Sakspapirene kan lastes ned lenger ned på siden. De legges ut fortløpende.

Saksliste styremøte :

Sak 088-2017  Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 089-2017  Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. oktober 2017

Sak 090-2017 Driftsrapport september 2017

Sak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017

Sak 092-2017 Kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeidet ved Nordlandssykehuset HF 2-2017 Status per 31.august 2017

Sak 093-2017 Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse av styring av pleieressursene i helseforetakene

Sak 094-2017 Omstilling av Bildediagnostisk avdeling

Sak 095-2017 Orienteringssak om internrevisjon av samstemming av legemiddellister i Nordlandssykehuset HF

Sak 096-2017 Orientering om status - Innføring av felles, system for elektronisk medikasjon og kurve (EK-prosjektet)  Unntatt offentlighet jf. Offl. §14

Sak 097-2017 Orienteringssaker til styret

Sak 098-2017  Referatsaker til styret 

Her er sakspapirene:


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.