Styremøte i Nordlandssykehuset 16. februar 2016

Styremøte, 16.02.2016

Sakene 001-014.

Når og hvor

Dato
16.02.2016 
Klokkeslett
09:00-14:00
Sted
Bodø, sentrum
Nordlandssykehuset Bodø Sentrum, Store Møterom S0
 

Protokoll styremøte 16.02.2016.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1602-2016/Protokoll styremøte 16.02.2016.pdfProtokoll styremøte 16.02.2016.pdf
Styresak 001-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1602-2016/Styresak 001-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 001-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 002-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. desember 2015.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1602-2016/Styresak 002-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. desember 2015.pdfStyresak 002-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. desember 2015.pdf
Styresak 003-2016 Tertialrapport 3-2015 for byggeprosjekter i NLSH.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1602-2016/Styresak 003-2016 Tertialrapport 3-2015 for byggeprosjekter i NLSH.pdfStyresak 003-2016 Tertialrapport 3-2015 for byggeprosjekter i NLSH.pdf
Styresak 004-2016 Pasienthendelser, tilsyn og NPE-saker 2015.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1602-2016/Styresak 004-2016 Pasienthendelser, tilsyn og NPE-saker 2015.pdfStyresak 004-2016 Pasienthendelser, tilsyn og NPE-saker 2015.pdf
Styresak 005-2016 Orienteringssak - informasjonssikkerhet - fremdriftsplan ROS-analyser m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1602-2016/Styresak 005-2016 Orienteringssak - informasjonssikkerhet - fremdriftsplan ROS-analyser m vedlegg.pdfStyresak 005-2016 Orienteringssak - informasjonssikkerhet - fremdriftsplan ROS-analyser m vedlegg.pdf
Styresak 006-2016 Ambulanseplan NLSH - vurdering om ny behandling m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1602-2016/Styresak 006-2016 Ambulanseplan NLSH - vurdering om ny behandling m vedlegg.pdfStyresak 006-2016 Ambulanseplan NLSH - vurdering om ny behandling m vedlegg.pdf
Styresak 007-2016 Orienteringssak - Organisasjonsutvikling Medisinsk klinikk NLSH.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1602-2016/Styresak 007-2016 Orienteringssak - Organisasjonsutvikling Medisinsk klinikk NLSH.pdfStyresak 007-2016 Orienteringssak - Organisasjonsutvikling Medisinsk klinikk NLSH.pdf
Styresak 008-2016 Oppdragsdokument 2016 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1602-2016/Styresak 008-2016 Oppdragsdokument 2016 m vedlegg.pdfStyresak 008-2016 Oppdragsdokument 2016 m vedlegg.pdf
Styresak 010-2016 Orienteringssak - Årsrapport fra Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 2015 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1602-2016/Styresak 010-2016 Orienteringssak - Årsrapport fra Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 2015 m vedlegg.pdfStyresak 010-2016 Orienteringssak - Årsrapport fra Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 2015 m vedlegg.pdf
Styresak 013-2016 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1602-2016/Styresak 013-2016 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 013-2016 Orienteringssaker til styret.pdf
Styresak 014-2016 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1602-2016/Styresak 014-2016 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfStyresak 014-2016 Referatsaker til styret m vedlegg.pdf
Styresak 014-2016_3_Protokoll foretakstillitsvalgte 15 02 16.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1602-2016/Styresak 014-2016_3_Protokoll foretakstillitsvalgte 15 02 16.pdfStyresak 014-2016_3_Protokoll foretakstillitsvalgte 15 02 16.pdf
Styresak 014-2016_4_Protokoll AMU-møte 15 februar -16.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1602-2016/Styresak 014-2016_4_Protokoll AMU-møte 15 februar -16.pdfStyresak 014-2016_4_Protokoll AMU-møte 15 februar -16.pdf
Styresak 014-2016_5_Referat fra møte i Brukerutvalget - 09.02.2016.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1602-2016/Styresak 014-2016_5_Referat fra møte i Brukerutvalget - 09.02.2016.pdfStyresak 014-2016_5_Referat fra møte i Brukerutvalget - 09.02.2016.pdf

Fant du det du lette etter?