Styremøte i Nordlandssykehuset 16. februar 2016

Sakene 001-014.

Protokoll styremøte 16.02.2016.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1602-2016/Protokoll styremøte 16.02.2016.pdfProtokoll styremøte 16.02.2016.pdfpdf365993
Styresak 001-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1602-2016/Styresak 001-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 001-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf74657
Styresak 002-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. desember 2015.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1602-2016/Styresak 002-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. desember 2015.pdfStyresak 002-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. desember 2015.pdfpdf152789
Styresak 003-2016 Tertialrapport 3-2015 for byggeprosjekter i NLSH.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1602-2016/Styresak 003-2016 Tertialrapport 3-2015 for byggeprosjekter i NLSH.pdfStyresak 003-2016 Tertialrapport 3-2015 for byggeprosjekter i NLSH.pdfpdf327934
Styresak 004-2016 Pasienthendelser, tilsyn og NPE-saker 2015.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1602-2016/Styresak 004-2016 Pasienthendelser, tilsyn og NPE-saker 2015.pdfStyresak 004-2016 Pasienthendelser, tilsyn og NPE-saker 2015.pdfpdf417348
Styresak 005-2016 Orienteringssak - informasjonssikkerhet - fremdriftsplan ROS-analyser m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1602-2016/Styresak 005-2016 Orienteringssak - informasjonssikkerhet - fremdriftsplan ROS-analyser m vedlegg.pdfStyresak 005-2016 Orienteringssak - informasjonssikkerhet - fremdriftsplan ROS-analyser m vedlegg.pdfpdf316194
Styresak 006-2016 Ambulanseplan NLSH - vurdering om ny behandling m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1602-2016/Styresak 006-2016 Ambulanseplan NLSH - vurdering om ny behandling m vedlegg.pdfStyresak 006-2016 Ambulanseplan NLSH - vurdering om ny behandling m vedlegg.pdfpdf1312707
Styresak 007-2016 Orienteringssak - Organisasjonsutvikling Medisinsk klinikk NLSH.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1602-2016/Styresak 007-2016 Orienteringssak - Organisasjonsutvikling Medisinsk klinikk NLSH.pdfStyresak 007-2016 Orienteringssak - Organisasjonsutvikling Medisinsk klinikk NLSH.pdfpdf154538
Styresak 008-2016 Oppdragsdokument 2016 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1602-2016/Styresak 008-2016 Oppdragsdokument 2016 m vedlegg.pdfStyresak 008-2016 Oppdragsdokument 2016 m vedlegg.pdfpdf1116091
Styresak 010-2016 Orienteringssak - Årsrapport fra Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 2015 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1602-2016/Styresak 010-2016 Orienteringssak - Årsrapport fra Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 2015 m vedlegg.pdfStyresak 010-2016 Orienteringssak - Årsrapport fra Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 2015 m vedlegg.pdfpdf336567
Styresak 013-2016 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1602-2016/Styresak 013-2016 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 013-2016 Orienteringssaker til styret.pdfpdf80318
Styresak 014-2016 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1602-2016/Styresak 014-2016 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfStyresak 014-2016 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfpdf7260717
Styresak 014-2016_3_Protokoll foretakstillitsvalgte 15 02 16.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1602-2016/Styresak 014-2016_3_Protokoll foretakstillitsvalgte 15 02 16.pdfStyresak 014-2016_3_Protokoll foretakstillitsvalgte 15 02 16.pdfpdf37331
Styresak 014-2016_4_Protokoll AMU-møte 15 februar -16.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1602-2016/Styresak 014-2016_4_Protokoll AMU-møte 15 februar -16.pdfStyresak 014-2016_4_Protokoll AMU-møte 15 februar -16.pdfpdf271740
Styresak 014-2016_5_Referat fra møte i Brukerutvalget - 09.02.2016.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1602-2016/Styresak 014-2016_5_Referat fra møte i Brukerutvalget - 09.02.2016.pdfStyresak 014-2016_5_Referat fra møte i Brukerutvalget - 09.02.2016.pdfpdf90678

Fant du det du lette etter?