Styremøte i Nordlandssykehuset 16. juni 2022

Sakene 058-069


Saksliste styremøte 

 • 2022-058- Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 2022-059 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. mai 2022
 • 2022-060 - Orienteringssaker 
 • 2022-061- Bemanningssenteret - status og planer for videre utvikling
 • 2022-062 - Resultater fra Global Trigger Tool (GTT) analysen i Nordlandssykehuset 2021
 • 2022-063 - Virksomhetsrapport mai 2022
 • 2022-064 - Ledelsens gjennomgang av foretaket 2021
 • 2022-065 - Orienteringssak – Helsetilsynets rapport 2-2021 Forsvarlig pasientbehandling uten IKT . Unntatt offentlighet Offl. §13 jfr fvl §13
 • 2022-066 - Orienteringssak - Status klima- og miljøarbeid i Nordlandssykehuset HF
 • 2022-067 - Årshjul 2022
 • 2022-068 - Møteplan 2023
 • 2022-069 - Referatsaker
 • Eventuelt

Fant du det du lette etter?