Styremøte i Nordlandssykehuset 16. november 2021

Sakene 098-106

Saksliste styremøte

  • 2021-098 - Godkjenning av innkalling og saksliste
  • 2021-099 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. oktober 2021
  • 2021-100 - Virksomhetsrapport oktober 2021
  • 2021-101 - Budsjett 2022 - status i budsjettarbeidet pr november
  • 2021-102 - Kvalitets-styringssystemet og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF 2-2021
  • 2021-103 - Orientering om IA og sykefraværsarbeid i Nordlandssykehuset HF
  • 2021-104 - Ansettelsesutvalg for rekruttering av ny administrerende direktør - supplering
  • 2021-105 - Orienteringssaker
  • 2021-106 - Referatsaker
  • Eventuelt


 
 

Fant du det du lette etter?