Styremøte i Nordlandssykehuset 17. mars 2021

Sakene 016-032

Saksliste styremøte

 • 2021-016 - Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 2021-017 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. februar 2021
 • 2021-018 - Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2020
 • 2021-019 - Årlig melding 2020
 • 2021-020 - Virksomhetsrapport februar 2021
 • 2021-021 - Videreføring av beredskap covid-19
 • 2021-022 - Forslag til ny organisering av ambulansetjenesten i Vesterålen
 • 2021-023 - Kvalitets-styringssystemet og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF 3-2020
 • 2021-024 - Orienteringssak – Riksrevisjonenes undersøkelse av helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT systemer
 • 2021-025 - Rullering av Nordlandssykehusets Strategiske utviklingsplan – drøfting av strategiske satsningsområder
 • 2021-026 - Erfaringsrapport fra den Regionale pasientsikkerhetskonferansen 2021
 • 2021-027 - Orienteringssak - Brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser i Nordlandssykehuset; utvikling, status og videre oppfølging
 • 2021-028 - Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2021 for Nordlandssykehuset
 • 2021-029 - Årsmelding 2020 - Brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF
 • 2021-030 - Årsmelding 2020 - Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset HF
 • 2021-031 - Orienteringssaker
 • 2021-032 - Referatsaker
 • EventueltFant du det du lette etter?