Styremøte i Nordlandssykehuset 18. februar 2021

Sakene 001-014

Saksliste styremøte

 • 2021-001 - Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 2021-002 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. desember 2020
 • 2021-003 - Virksomhetsrapport januar 2021
 • 2021-004 - Tertialrapport 3-2020 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
 • 2021-005 - Oppdragsdokument 2021 Nordlandssykehuset HF
 • 2021-006 - Nordlandssykehusets resultater i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene
 • 2021-007 - Arealutviklingsplan Nordlandssykehuset Rønvik - Hovedprogram Konseptfasen, Steg 1
 • 2021-008 - Internrevisjonsrapport om behandling av personopplysninger i sykehusforetakene i Helse Nord
 • 2021-009 - Orienteringssak – Samhandlingshelsehus - status
 • 2021-010 - Investeringsmidler til styrets disposisjon 2021
 • 2021-011 - Planlagte styresaker i 2021
 • 2021-012 - Opprettelse av valgstyre for valg av ansattes representanter til styret 2021-2023
 • 2021-013 - Referatsaker til styret
 • 2021-014 - Orienteringssaker til styret
 • 2021-015 - Justering lønn administrerende direktør 
  Unntatt offentlighet, jf Offl. § 23, 1. ledd
 • EventueltFant du det du lette etter?