Styremøte i Nordlandssykehuset 18. juni 2015

Styremøte, 18.06.2015

Sakene 065 - 074.

Når og hvor

Dato
18.06.2015 
Klokkeslett
08:00-15:00

Protokoll styremøte 18.06.2015.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1806-2015/Protokoll styremøte 18.06.2015.pdfProtokoll styremøte 18.06.2015.pdf
Styresak 065-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1806-2015/Styresak 065-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 065-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 066-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. juni 2015.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1806-2015/Styresak 066-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. juni 2015.pdfStyresak 066-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. juni 2015.pdf
Styresak 067-2015 Arbeidet med foretaksovergripende fagprosedyrer i Nordlandssykehuset.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1806-2015/Styresak 067-2015 Arbeidet med foretaksovergripende fagprosedyrer i Nordlandssykehuset.pdfStyresak 067-2015 Arbeidet med foretaksovergripende fagprosedyrer i Nordlandssykehuset.pdf
Styresak 068-2015 Pasienthendelser, tilsyn og NPE-saker 1.1-31.5 2015 NLSH HF.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1806-2015/Styresak 068-2015 Pasienthendelser, tilsyn og NPE-saker 1.1-31.5 2015 NLSH HF.pdfStyresak 068-2015 Pasienthendelser, tilsyn og NPE-saker 1.1-31.5 2015 NLSH HF.pdf
Styresak 069-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1806-2015/Styresak 069-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet.pdfStyresak 069-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet.pdf
Styresak 070-2015 Driftsrapport mai 2015.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1806-2015/Styresak 070-2015 Driftsrapport mai 2015.pdfStyresak 070-2015 Driftsrapport mai 2015.pdf
Styresak 071-2015 Tertialrapport 1-2015 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1806-2015/Styresak 071-2015 Tertialrapport 1-2015 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF.pdfStyresak 071-2015 Tertialrapport 1-2015 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF.pdf
Styresak 072-2015 Lofoten Samdriftskjøkken AS inkl vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1806-2015/Styresak 072-2015 Lofoten Samdriftskjøkken AS inkl vedlegg.pdfStyresak 072-2015 Lofoten Samdriftskjøkken AS inkl vedlegg.pdf
Styresak 073-2015 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1806-2015/Styresak 073-2015 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 073-2015 Orienteringssaker til styret.pdf
Styresak 074-2015 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1806-2015/Styresak 074-2015 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfStyresak 074-2015 Referatsaker til styret m vedlegg.pdf


Fant du det du lette etter?