HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 18. juni 2015

Sakene 065 - 074.

Protokoll styremøte 18.06.2015.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1806-2015/Protokoll styremøte 18.06.2015.pdfProtokoll styremøte 18.06.2015.pdfpdf65278
Styresak 065-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1806-2015/Styresak 065-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 065-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf74779
Styresak 066-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. juni 2015.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1806-2015/Styresak 066-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. juni 2015.pdfStyresak 066-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. juni 2015.pdfpdf96761
Styresak 067-2015 Arbeidet med foretaksovergripende fagprosedyrer i Nordlandssykehuset.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1806-2015/Styresak 067-2015 Arbeidet med foretaksovergripende fagprosedyrer i Nordlandssykehuset.pdfStyresak 067-2015 Arbeidet med foretaksovergripende fagprosedyrer i Nordlandssykehuset.pdfpdf108335
Styresak 068-2015 Pasienthendelser, tilsyn og NPE-saker 1.1-31.5 2015 NLSH HF.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1806-2015/Styresak 068-2015 Pasienthendelser, tilsyn og NPE-saker 1.1-31.5 2015 NLSH HF.pdfStyresak 068-2015 Pasienthendelser, tilsyn og NPE-saker 1.1-31.5 2015 NLSH HF.pdfpdf360712
Styresak 069-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1806-2015/Styresak 069-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet.pdfStyresak 069-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet.pdfpdf157995
Styresak 070-2015 Driftsrapport mai 2015.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1806-2015/Styresak 070-2015 Driftsrapport mai 2015.pdfStyresak 070-2015 Driftsrapport mai 2015.pdfpdf1364395
Styresak 071-2015 Tertialrapport 1-2015 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1806-2015/Styresak 071-2015 Tertialrapport 1-2015 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF.pdfStyresak 071-2015 Tertialrapport 1-2015 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF.pdfpdf569778
Styresak 072-2015 Lofoten Samdriftskjøkken AS inkl vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1806-2015/Styresak 072-2015 Lofoten Samdriftskjøkken AS inkl vedlegg.pdfStyresak 072-2015 Lofoten Samdriftskjøkken AS inkl vedlegg.pdfpdf474531
Styresak 073-2015 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1806-2015/Styresak 073-2015 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 073-2015 Orienteringssaker til styret.pdfpdf75213
Styresak 074-2015 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1806-2015/Styresak 074-2015 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfStyresak 074-2015 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfpdf2333232


Fant du det du lette etter?