HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 18. juni 2020

Sakene 050-059

Saksliste styremøte

 • 2020-050 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 2020-051 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. mai 2020
 • 2020-052 Virksomhetsrapport mai 2020
 • 2020-053 Plan for driftstilpasning 2020 - forberedelse budsjett 2021
 • 2020-054 Rapport fra ledelsens gjennomgang av foretaket 2019
 • 2020-055 Pasientskader i Nordlandssykehuset – resultater fra Global Trigger Tool
 • (GTT) analysen 2019
 • 2020-056 Endring av faglig innretning i enhet (AAT) ved Salten DPS
 • 2020-057 Orienteringssaker til styret
 • 2020-058 Referatsaker til styret
 • 2020-059 Renovering av øyeavdelingen ved Nordlandssykehuset Somatikk Bodø
 • Eventuelt


Fant du det du lette etter?