HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 19. februar 2015

Styremøte, 19.02.2015

Sakene 001 - 018.

Når og hvor

Dato
19.02.2015 
Klokkeslett
08:00-16:00

Protokoll styremøte 19.02.2015.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1902-2015/Protokoll styremøte 19.02.2015.pdfProtokoll styremøte 19.02.2015.pdfpdf440442
Styresak 001-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1902-2015/Styresak 001-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 001-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf74712
Styresak 002-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1902-2015/Styresak 002-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014.pdfStyresak 002-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014.pdfpdf117530
Styresak 003-2015 Orienteringssak - Verdiarbeid på Føde- og barselenheten i Bodø.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1902-2015/Styresak 003-2015 Orienteringssak - Verdiarbeid på Føde- og barselenheten i Bodø.pdfStyresak 003-2015 Orienteringssak - Verdiarbeid på Føde- og barselenheten i Bodø.pdfpdf89419
Styresak 004-2015 Pasienthendelser og tilsynssaker i NLSH i 2014.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1902-2015/Styresak 004-2015 Pasienthendelser og tilsynssaker i NLSH i 2014.pdfStyresak 004-2015 Pasienthendelser og tilsynssaker i NLSH i 2014.pdfpdf508453
Styresak 005-2015 Oppdragsdokument 2015 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1902-2015/Styresak 005-2015 Oppdragsdokument 2015 m vedlegg.pdfStyresak 005-2015 Oppdragsdokument 2015 m vedlegg.pdfpdf1166815
Styresak 006-2015 Stenging av fødestuen ved Nordlandssykehuset Lofoten i juli 2015 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1902-2015/Styresak 006-2015 Stenging av fødestuen ved Nordlandssykehuset Lofoten i juli 2015 m vedlegg.pdfStyresak 006-2015 Stenging av fødestuen ved Nordlandssykehuset Lofoten i juli 2015 m vedlegg.pdfpdf288669
Styresak 007-2015 Tertialrapport 3-2014 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1902-2015/Styresak 007-2015 Tertialrapport 3-2014 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF.pdfStyresak 007-2015 Tertialrapport 3-2014 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF.pdfpdf279640
Styresak 008-2015 Driftsrapport januar 2015.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1902-2015/Styresak 008-2015 Driftsrapport januar 2015.pdfStyresak 008-2015 Driftsrapport januar 2015.pdfpdf485405
Styresak 009-2015 Budsjett 2015 - saldering.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1902-2015/Styresak 009-2015 Budsjett 2015 - saldering.pdfStyresak 009-2015 Budsjett 2015 - saldering.pdfpdf167300
Styresak 010-2015 Moderniseringsprosjektet i Psykisk helse- og rusklinikken – videre utvikling av Vesterålen DPS.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1902-2015/Styresak 010-2015 Moderniseringsprosjektet i Psykisk helse- og rusklinikken – videre utvikling av Vesterålen DPS.pdfStyresak 010-2015 Moderniseringsprosjektet i Psykisk helse- og rusklinikken – videre utvikling av Vesterålen DPS.pdfpdf318351
Styresak 011-2015 Salg av psykiatribygg Straume og Andenes.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1902-2015/Styresak 011-2015 Salg av psykiatribygg Straume og Andenes.pdfStyresak 011-2015 Salg av psykiatribygg Straume og Andenes.pdfpdf83594
Styresak 012-2015 Oppfølging av internrevisjon Bestilling og mottak av prøvesvar i Nordlandssykehuset HF.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1902-2015/Styresak 012-2015 Oppfølging av internrevisjon Bestilling og mottak av prøvesvar i Nordlandssykehuset HF.pdfStyresak 012-2015 Oppfølging av internrevisjon Bestilling og mottak av prøvesvar i Nordlandssykehuset HF.pdfpdf321079
Styresak 013-2015 Orienteringssak - Årsrapport fra Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 2014 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1902-2015/Styresak 013-2015 Orienteringssak - Årsrapport fra Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 2014 m vedlegg.pdfStyresak 013-2015 Orienteringssak - Årsrapport fra Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 2014 m vedlegg.pdfpdf337812
Styresak 014-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1902-2015/Styresak 014-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord.pdfStyresak 014-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord.pdfpdf305883
Styresak 015-2015 Planlagte styresaker i 2015 m. vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1902-2015/Styresak 015-2015 Planlagte styresaker i 2015 m. vedlegg.pdfStyresak 015-2015 Planlagte styresaker i 2015 m. vedlegg.pdfpdf114060
Styresak 016-2015 Opprettelse av valgstyre for valg av ansattes representanter til styret i 2015 m. vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1902-2015/Styresak 016-2015 Opprettelse av valgstyre for valg av ansattes representanter til styret i 2015 m. vedlegg.pdfStyresak 016-2015 Opprettelse av valgstyre for valg av ansattes representanter til styret i 2015 m. vedlegg.pdfpdf98186
Styresak 017-2015 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1902-2015/Styresak 017-2015 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 017-2015 Orienteringssaker til styret.pdfpdf75141
Styresak 018-2015 Referatsaker til styret m. vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/1902-2015/Styresak 018-2015 Referatsaker til styret m. vedlegg.pdfStyresak 018-2015 Referatsaker til styret m. vedlegg.pdfpdf12324279


Fant du det du lette etter?