Styremøte i Nordlandssykehuset 19. juni 2014

Styremøte, 19.06.2014

Sakene 056 - 068.

Når og hvor

Dato
19.06.2014 
Klokkeslett
08:00-16:00

Protokoll styremøte 19.06.2014.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1906-2014/Protokoll styremøte 19.06.2014.pdfProtokoll styremøte 19.06.2014.pdf
Styresak 056-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1906-2014/Styresak 056-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 056-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 057-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. juni 2014.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1906-2014/Styresak 057-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. juni 2014.pdfStyresak 057-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. juni 2014.pdf
Styresak 058-2014 Pasienthendelser og tilsynssaker pr. 31.5.2014 NLSH HF.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1906-2014/Styresak 058-2014 Pasienthendelser og tilsynssaker pr. 31.5.2014 NLSH HF.pdfStyresak 058-2014 Pasienthendelser og tilsynssaker pr. 31.5.2014 NLSH HF.pdf
Styresak 059-2014 Etablering av styrets arbeidsutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet (AUKP).pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1906-2014/Styresak 059-2014 Etablering av styrets arbeidsutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet (AUKP).pdfStyresak 059-2014 Etablering av styrets arbeidsutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet (AUKP).pdf
Styresak 060-2014 Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for habilitering 2014–2017 Helse Nord m.vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1906-2014/Styresak 060-2014 Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for habilitering 2014–2017 Helse Nord m.vedlegg.pdfStyresak 060-2014 Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for habilitering 2014–2017 Helse Nord m.vedlegg.pdf
Styresak 061-2014 Høringsuttalelse - Regional plan for plastikk kirurgi i Helse Nord 2013-2020 m.vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1906-2014/Styresak 061-2014 Høringsuttalelse - Regional plan for plastikk kirurgi i Helse Nord 2013-2020 m.vedlegg.pdfStyresak 061-2014 Høringsuttalelse - Regional plan for plastikk kirurgi i Helse Nord 2013-2020 m.vedlegg.pdf
Styresak 062-2014 Driftsrapport mai 2014.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1906-2014/Styresak 062-2014 Driftsrapport mai 2014.pdfStyresak 062-2014 Driftsrapport mai 2014.pdf
Styresak 063-2014 Tertialrapport pr 30.04.2014 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1906-2014/Styresak 063-2014 Tertialrapport pr 30.04.2014 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF.pdfStyresak 063-2014 Tertialrapport pr 30.04.2014 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF.pdf
Styresak 064-2014 Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2014 for NLSH m.vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1906-2014/Styresak 064-2014 Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2014 for NLSH m.vedlegg.pdfStyresak 064-2014 Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2014 for NLSH m.vedlegg.pdf
Styresak 065-2014 Instruks for styret i Nordlandssykehuset HF - drøfting m.vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1906-2014/Styresak 065-2014 Instruks for styret i Nordlandssykehuset HF - drøfting m.vedlegg.pdfStyresak 065-2014 Instruks for styret i Nordlandssykehuset HF - drøfting m.vedlegg.pdf
Styresak 066-2014 Status for Organisasjonsutviklingsprogrammet Nye Nordlandssykehuset.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1906-2014/Styresak 066-2014 Status for Organisasjonsutviklingsprogrammet Nye Nordlandssykehuset.pdfStyresak 066-2014 Status for Organisasjonsutviklingsprogrammet Nye Nordlandssykehuset.pdf
Styresak 067-2014 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1906-2014/Styresak 067-2014 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 067-2014 Orienteringssaker til styret.pdf
Styresak 068-2014 Referatsaker til styret m.vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1906-2014/Styresak 068-2014 Referatsaker til styret m.vedlegg.pdfStyresak 068-2014 Referatsaker til styret m.vedlegg.pdf


Fant du det du lette etter?