HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 19. juni 2017

Sakene 054 - 064.

Program for møtet:

09.00-10.00 Miniseminar:
09.00-09.30 Pårørendearbeid – Ny pårørendeveileder
v/Kari Bøckmann
09.30-10.00 Kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid i NLSH – dypdykk utvalgte områder v/Beate Sørslett
10.00-10.15 Pause
10.15-12.00 Styremøte del 1
12.00-12.30 Lunsj
12.30-15.00 Styremøte del 2

Saksliste styremøtet (lenker til sakene lenger ned):

Sak 054-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 055-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. juni 2017
Sak 056-2017 Driftsrapport mai 2017
Sak 057-2017 Tiltaksoppfølging pr mai 2017
Sak 058-2017 Tertialrapport pr 30.04.2017 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
Sak 059-2017 Statusrapport - Kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid i Nordlandssykehuset HF 1-2017
Sak 060-2017 Rapportering fra ledelsens gjennomgang av foretaket
Sak 061-2017 Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF - 2017-2035 – Orientering om utkast til strategisk toppdokument
Sak 062-2017 Oppfølging av internrevisjonsrapport 11-2016 - Tvunget psykisk helsevern i Nordlandssykehuset HF
Sak 063-2017 Orienteringssaker til styret
Sak 064-2017 Referatsaker til styret

Sakspapirene:


Protokoll styremøte 19.06.2017.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1906-2017/Protokoll styremøte 19.06.2017.pdfProtokoll styremøte 19.06.2017.pdfpdf112480
Styresak 054-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1906-2017/Styresak 054-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 054-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf74953
Styresak 055-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. juni 2017.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1906-2017/Styresak 055-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. juni 2017.pdfStyresak 055-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. juni 2017.pdfpdf101242
Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1906-2017/Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 m_vedlegg.pdfStyresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 m_vedlegg.pdfpdf699940
Styresak 057-2017 Tiltaksoppfølging pr mai 2017 m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1906-2017/Styresak 057-2017 Tiltaksoppfølging pr mai 2017 m_vedlegg.pdfStyresak 057-2017 Tiltaksoppfølging pr mai 2017 m_vedlegg.pdfpdf479956
Styresak 058-2017 Tertialrapport 1-2017 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1906-2017/Styresak 058-2017 Tertialrapport 1-2017 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF.pdfStyresak 058-2017 Tertialrapport 1-2017 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF.pdfpdf885739
Styresak 059-2017 Statusrapport - Kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid i Nordlandssykehuset HF 1-2017 m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1906-2017/Styresak 059-2017 Statusrapport - Kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid i Nordlandssykehuset HF 1-2017 m_vedlegg.pdfStyresak 059-2017 Statusrapport - Kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid i Nordlandssykehuset HF 1-2017 m_vedlegg.pdfpdf2676488
Styresak 060-2017 Rapport fra ledelsens gjennomgang av foretaket 2016 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1906-2017/Styresak 060-2017 Rapport fra ledelsens gjennomgang av foretaket 2016 m vedlegg.pdfStyresak 060-2017 Rapport fra ledelsens gjennomgang av foretaket 2016 m vedlegg.pdfpdf427333
Styresak 061-2017 Strategisk utviklingsplan - 2017-2035 Orientering om utkast til strategisk toppdokument.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1906-2017/Styresak 061-2017 Strategisk utviklingsplan - 2017-2035 Orientering om utkast til strategisk toppdokument.pdfStyresak 061-2017 Strategisk utviklingsplan - 2017-2035 Orientering om utkast til strategisk toppdokument.pdfpdf176954
Styresak 062-2017 Oppfølging av internrevisjonsrapport 11-2016 - Tvunget psykisk helsevern i NLSH HF m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1906-2017/Styresak 062-2017 Oppfølging av internrevisjonsrapport 11-2016 - Tvunget psykisk helsevern i NLSH HF m vedlegg.pdfStyresak 062-2017 Oppfølging av internrevisjonsrapport 11-2016 - Tvunget psykisk helsevern i NLSH HF m vedlegg.pdfpdf753202
Styresak 063-2017 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1906-2017/Styresak 063-2017 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 063-2017 Orienteringssaker til styret.pdfpdf80672
Styresak 064-2017 Referatsaker til styret_m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1906-2017/Styresak 064-2017 Referatsaker til styret_m vedlegg.pdfStyresak 064-2017 Referatsaker til styret_m vedlegg.pdfpdf3742777


Fant du det du lette etter?