Styremøte i Nordlandssykehuset 19. juni 2017

Styremøte, 19.06.2017

 

Når og hvor

Dato
19.06.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00 
Sted
Bodø, sentrum
  

Sakspapirene legges ut her så snart de er ferdige.