Styremøte i Nordlandssykehuset 19. mai 2016

Sakene 042 - 047.

Protokoll styremøte 19.05.2016.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1905-2016/Protokoll styremøte 19.05.2016.pdfProtokoll styremøte 19.05.2016.pdfpdf53682
Styresak 042-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1905-2016/Styresak 042-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 042-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf74859
Styresak 043-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. april 2016.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1905-2016/Styresak 043-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. april 2016.pdfStyresak 043-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. april 2016.pdfpdf149491
Styresak 044-2016 Driftsrapport april 2016 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1905-2016/Styresak 044-2016 Driftsrapport april 2016 m vedlegg.pdfStyresak 044-2016 Driftsrapport april 2016 m vedlegg.pdfpdf1237130
Styresak 045-2016 Nasjonale kvalitetsindikatorer - publisert 03.05.16.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1905-2016/Styresak 045-2016 Nasjonale kvalitetsindikatorer - publisert 03.05.16.pdfStyresak 045-2016 Nasjonale kvalitetsindikatorer - publisert 03.05.16.pdfpdf316541
Styresak 046-2016 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1905-2016/Styresak 046-2016 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 046-2016 Orienteringssaker til styret.pdfpdf196135
Styresak 047-2016 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1905-2016/Styresak 047-2016 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfStyresak 047-2016 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfpdf3032486
Vedlegg sak 045-2016 Nyhetsbrev nasjonale kvalitetsindikatorer mai v1,0.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1905-2016/Vedlegg sak 045-2016 Nyhetsbrev nasjonale kvalitetsindikatorer mai v1,0.pdfVedlegg sak 045-2016 Nyhetsbrev nasjonale kvalitetsindikatorer mai v1,0.pdfpdf520422
Vedlegg sak 047-2016_11 Referat 13.04.16.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1905-2016/Vedlegg sak 047-2016_11 Referat 13.04.16.pdfVedlegg sak 047-2016_11 Referat 13.04.16.pdfpdf58191
Vedlegg sak 047_10 Søknad om midler til operasjonsrobot ved NLSH av 02.05.2016.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1905-2016/Vedlegg sak 047_10 Søknad om midler til operasjonsrobot ved NLSH av 02.05.2016.pdfVedlegg sak 047_10 Søknad om midler til operasjonsrobot ved NLSH av 02.05.2016.pdfpdf939372
Vedlegg sak 047_8 Valgprotokoll - Ansatterepresentanter 2016 - 2017 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1905-2016/Vedlegg sak 047_8 Valgprotokoll - Ansatterepresentanter 2016 - 2017 m vedlegg.pdfVedlegg sak 047_8 Valgprotokoll - Ansatterepresentanter 2016 - 2017 m vedlegg.pdfpdf533943
Vedlegg sak 047_9 Landsomfattende tilsyn 2015 Avslutning av tilsyn_Fylkesmannen.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1905-2016/Vedlegg sak 047_9 Landsomfattende tilsyn 2015 Avslutning av tilsyn_Fylkesmannen.pdfVedlegg sak 047_9 Landsomfattende tilsyn 2015 Avslutning av tilsyn_Fylkesmannen.pdfpdf226925

Fant du det du lette etter?