Styremøte i Nordlandssykehuset 19. september 2014

Styremøte, 19.09.2014

Sakene 069 - 083.

Når og hvor

Dato
19.09.2014 
Klokkeslett

Protokoll styremøte 18-19.9.2014.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1909-2014/Protokoll styremøte 18-19.9.2014.pdfProtokoll styremøte 18-19.9.2014.pdf
Styresak 069-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1909-2014/Styresak 069-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 069-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 070-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1909-2014/Styresak 070-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014.pdfStyresak 070-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014.pdf
Styresak 071-2014 Etablering av styrets AU for kvalitet og pasientsikkerhet (AUKP) - oppfølging av styresak 59-2014.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1909-2014/Styresak 071-2014 Etablering av styrets AU for kvalitet og pasientsikkerhet (AUKP) - oppfølging av styresak 59-2014.pdfStyresak 071-2014 Etablering av styrets AU for kvalitet og pasientsikkerhet (AUKP) - oppfølging av styresak 59-2014.pdf
Styresak 072-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1909-2014/Styresak 072-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten m_vedlegg.pdfStyresak 072-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten m_vedlegg.pdf
Styresak 073-2014 Høringsuttalelse – Legers spesialitetsstruktur og veileder for akuttmottak m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1909-2014/Styresak 073-2014 Høringsuttalelse – Legers spesialitetsstruktur og veileder for akuttmottak m_vedlegg.pdfStyresak 073-2014 Høringsuttalelse – Legers spesialitetsstruktur og veileder for akuttmottak m_vedlegg.pdf
Styresak 074-2014 Høringsuttalelse - Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord 2014-2020 m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1909-2014/Styresak 074-2014 Høringsuttalelse - Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord 2014-2020 m_vedlegg.pdfStyresak 074-2014 Høringsuttalelse - Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord 2014-2020 m_vedlegg.pdf
Styresak 075-2014 Driftsrapport juli 2014.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1909-2014/Styresak 075-2014 Driftsrapport juli 2014.pdfStyresak 075-2014 Driftsrapport juli 2014.pdf
Styresak 076-2014 Driftsrapport august 2014.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1909-2014/Styresak 076-2014 Driftsrapport august 2014.pdfStyresak 076-2014 Driftsrapport august 2014.pdf
Styresak 077-2014 Budsjett 2015 - muntlig orientering.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1909-2014/Styresak 077-2014 Budsjett 2015 - muntlig orientering.pdfStyresak 077-2014 Budsjett 2015 - muntlig orientering.pdf
Styresak 078-2014 Internrevisjonsrap. 07-2014 - Tilrettelegging realisering av gevinster i forb. med nytt bygg i Vesterålen.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1909-2014/Styresak 078-2014 Internrevisjonsrap. 07-2014 - Tilrettelegging realisering av gevinster i forb. med nytt bygg i Vesterålen.pdfStyresak 078-2014 Internrevisjonsrap. 07-2014 - Tilrettelegging realisering av gevinster i forb. med nytt bygg i Vesterålen.pdf
Styresak 079-2014 Nordlandssykehusets historie - forprosjekt m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1909-2014/Styresak 079-2014 Nordlandssykehusets historie - forprosjekt m_vedlegg.pdfStyresak 079-2014 Nordlandssykehusets historie - forprosjekt m_vedlegg.pdf
Styresak 080-2014 Møteplan for styret 2015 m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1909-2014/Styresak 080-2014 Møteplan for styret 2015 m_vedlegg.pdfStyresak 080-2014 Møteplan for styret 2015 m_vedlegg.pdf
Styresak 082-2014 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1909-2014/Styresak 082-2014 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 082-2014 Orienteringssaker til styret.pdf
Styresak 083-2014 Referatsaker til styret m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1909-2014/Styresak 083-2014 Referatsaker til styret m_vedlegg.pdfStyresak 083-2014 Referatsaker til styret m_vedlegg.pdf


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.