HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 19. september 2014

Sakene 069 - 083.

Protokoll styremøte 18-19.9.2014.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1909-2014/Protokoll styremøte 18-19.9.2014.pdfProtokoll styremøte 18-19.9.2014.pdfpdf388766
Styresak 069-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1909-2014/Styresak 069-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 069-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf136133
Styresak 070-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1909-2014/Styresak 070-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014.pdfStyresak 070-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014.pdfpdf380154
Styresak 071-2014 Etablering av styrets AU for kvalitet og pasientsikkerhet (AUKP) - oppfølging av styresak 59-2014.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1909-2014/Styresak 071-2014 Etablering av styrets AU for kvalitet og pasientsikkerhet (AUKP) - oppfølging av styresak 59-2014.pdfStyresak 071-2014 Etablering av styrets AU for kvalitet og pasientsikkerhet (AUKP) - oppfølging av styresak 59-2014.pdfpdf284710
Styresak 072-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1909-2014/Styresak 072-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten m_vedlegg.pdfStyresak 072-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten m_vedlegg.pdfpdf1276116
Styresak 073-2014 Høringsuttalelse – Legers spesialitetsstruktur og veileder for akuttmottak m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1909-2014/Styresak 073-2014 Høringsuttalelse – Legers spesialitetsstruktur og veileder for akuttmottak m_vedlegg.pdfStyresak 073-2014 Høringsuttalelse – Legers spesialitetsstruktur og veileder for akuttmottak m_vedlegg.pdfpdf1052634
Styresak 074-2014 Høringsuttalelse - Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord 2014-2020 m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1909-2014/Styresak 074-2014 Høringsuttalelse - Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord 2014-2020 m_vedlegg.pdfStyresak 074-2014 Høringsuttalelse - Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord 2014-2020 m_vedlegg.pdfpdf843591
Styresak 075-2014 Driftsrapport juli 2014.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1909-2014/Styresak 075-2014 Driftsrapport juli 2014.pdfStyresak 075-2014 Driftsrapport juli 2014.pdfpdf1434548
Styresak 076-2014 Driftsrapport august 2014.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1909-2014/Styresak 076-2014 Driftsrapport august 2014.pdfStyresak 076-2014 Driftsrapport august 2014.pdfpdf769612
Styresak 077-2014 Budsjett 2015 - muntlig orientering.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1909-2014/Styresak 077-2014 Budsjett 2015 - muntlig orientering.pdfStyresak 077-2014 Budsjett 2015 - muntlig orientering.pdfpdf130177
Styresak 078-2014 Internrevisjonsrap. 07-2014 - Tilrettelegging realisering av gevinster i forb. med nytt bygg i Vesterålen.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1909-2014/Styresak 078-2014 Internrevisjonsrap. 07-2014 - Tilrettelegging realisering av gevinster i forb. med nytt bygg i Vesterålen.pdfStyresak 078-2014 Internrevisjonsrap. 07-2014 - Tilrettelegging realisering av gevinster i forb. med nytt bygg i Vesterålen.pdfpdf640764
Styresak 079-2014 Nordlandssykehusets historie - forprosjekt m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1909-2014/Styresak 079-2014 Nordlandssykehusets historie - forprosjekt m_vedlegg.pdfStyresak 079-2014 Nordlandssykehusets historie - forprosjekt m_vedlegg.pdfpdf513513
Styresak 080-2014 Møteplan for styret 2015 m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1909-2014/Styresak 080-2014 Møteplan for styret 2015 m_vedlegg.pdfStyresak 080-2014 Møteplan for styret 2015 m_vedlegg.pdfpdf2781936
Styresak 082-2014 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1909-2014/Styresak 082-2014 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 082-2014 Orienteringssaker til styret.pdfpdf154941
Styresak 083-2014 Referatsaker til styret m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/1909-2014/Styresak 083-2014 Referatsaker til styret m_vedlegg.pdfStyresak 083-2014 Referatsaker til styret m_vedlegg.pdfpdf537906


Fant du det du lette etter?