HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 20. februar 2014

Styremøte, 20.02.2014

Sakene 001 - 015.

Når og hvor

Dato
20.02.2014 
Klokkeslett
08:00-16:00

Protokoll styremøte 20.02.2014.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/2002-2014/Protokoll styremøte 20.02.2014.pdfProtokoll styremøte 20.02.2014.pdfpdf193234
Styresak 001-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/2002-2014/Styresak 001-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 001-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf64781
Styresak 002-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/2002-2014/Styresak 002-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013.pdfStyresak 002-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013.pdfpdf114387
Styresak 003-2014 Statusrap. om operasjonalisering_foretakets strategi for kvalitet og pasientsikkerhet.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/2002-2014/Styresak 003-2014 Statusrap. om operasjonalisering_foretakets strategi for kvalitet og pasientsikkerhet.pdfStyresak 003-2014 Statusrap. om operasjonalisering_foretakets strategi for kvalitet og pasientsikkerhet.pdfpdf120079
Styresak 004-2014 Resultater fra GTT-analysen 1. halvår 2013_med vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/2002-2014/Styresak 004-2014 Resultater fra GTT-analysen 1. halvår 2013_med vedlegg.pdfStyresak 004-2014 Resultater fra GTT-analysen 1. halvår 2013_med vedlegg.pdfpdf2457968
Styresak 005-2014 Pasienthendelser og tilsynssaker i 2013 NLSH HF.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/2002-2014/Styresak 005-2014 Pasienthendelser og tilsynssaker i 2013 NLSH HF.pdfStyresak 005-2014 Pasienthendelser og tilsynssaker i 2013 NLSH HF.pdfpdf356018
Styresak 006-2014 Oppdragsdokument 2014 Nordlandssykehuset HF_med vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/2002-2014/Styresak 006-2014 Oppdragsdokument 2014 Nordlandssykehuset HF_med vedlegg.pdfStyresak 006-2014 Oppdragsdokument 2014 Nordlandssykehuset HF_med vedlegg.pdfpdf838448
Styresak 009-2014 Brukermedvirkning i helseforetak - strategi og handlingsplan_med vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/2002-2014/Styresak 009-2014 Brukermedvirkning i helseforetak - strategi og handlingsplan_med vedlegg.pdfStyresak 009-2014 Brukermedvirkning i helseforetak - strategi og handlingsplan_med vedlegg.pdfpdf2717056
Styresak 010-2014 Evaluering av NLSHs organisasjonsmodell_med vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/2002-2014/Styresak 010-2014 Evaluering av NLSHs organisasjonsmodell_med vedlegg.pdfStyresak 010-2014 Evaluering av NLSHs organisasjonsmodell_med vedlegg.pdfpdf269490
Styresak 011-2014 Høringsuttalelse - utredning om fremtidig AMK-struktur i Helse Nord_med vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/2002-2014/Styresak 011-2014 Høringsuttalelse - utredning om fremtidig AMK-struktur i Helse Nord_med vedlegg.pdfStyresak 011-2014 Høringsuttalelse - utredning om fremtidig AMK-struktur i Helse Nord_med vedlegg.pdfpdf1468318
Styresak 012-2014 Planlagte styresaker i 2014_med vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/2002-2014/Styresak 012-2014 Planlagte styresaker i 2014_med vedlegg.pdfStyresak 012-2014 Planlagte styresaker i 2014_med vedlegg.pdfpdf95481
Styresak 014-2014 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/2002-2014/Styresak 014-2014 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 014-2014 Orienteringssaker til styret.pdfpdf69820
Styresak 015-2014 Referatsaker til styret_med vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/2002-2014/Styresak 015-2014 Referatsaker til styret_med vedlegg.pdfStyresak 015-2014 Referatsaker til styret_med vedlegg.pdfpdf6135180


Fant du det du lette etter?