HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 20. februar 2019

Styremøte, 20.02.2019

Sakene 001-012

Når og hvor

Dato
20.02.2019 
Klokkeslett
09:30-13:15
Sted
Bodø, sentrum
4. etasje G-fløya.
 


Saksliste styremøte:

Sak 001-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 002-2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2018
Sak 003-2019 Driftsrapport januar 2019
Sak 004-2019 Tertialrapport 3-2018 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
Sak 005-2019 Oppdragsdokument 2019 Nordlandssykehuset HF
Sak 006-2019 Budsjett 2019
Sak 007-2019 Årsrapport 2018 - Regional kompetansetjeneste for pasientsikkerhet
Sak 008-2019 Riksrevisjonens rapport om styrenes oppfølging av kvalitet og
pasientsikkerhet
Sak 009-2019 Opprettelse av valgstyre for valg av ansattes representanter til styret i 2019
Sak 010-2019 Planlagte styresaker i 2019
Sak 011-2019 Orienteringssaker til styret
Sak 012-2019 Referatsaker til styret
Eventuelt

Sakspapirer:
Fant du det du lette etter?