HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 20. mai 2015

Sakene 051 - 060.

Protokoll styremøte 20.05.2015.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2005-2015/Protokoll styremøte 20.05.2015.pdfProtokoll styremøte 20.05.2015.pdfpdf346917
Styresak 051-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2005-2015/Styresak 051-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 051-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf74726
Styresak 052-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. april 2015.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2005-2015/Styresak 052-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. april 2015.pdfStyresak 052-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. april 2015.pdfpdf179372
Styresak 053-2015 Nordlandssykehusets dashbord for pasientsikkerhet og kvalitet - mai 2015 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2005-2015/Styresak 053-2015 Nordlandssykehusets dashbord for pasientsikkerhet og kvalitet - mai 2015 m vedlegg.pdfStyresak 053-2015 Nordlandssykehusets dashbord for pasientsikkerhet og kvalitet - mai 2015 m vedlegg.pdfpdf558758
Styresak 054-2015 Rapportering fra ledelsens gjennomgang av foretaket 2014.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2005-2015/Styresak 054-2015 Rapportering fra ledelsens gjennomgang av foretaket 2014.pdfStyresak 054-2015 Rapportering fra ledelsens gjennomgang av foretaket 2014.pdfpdf276323
Styresak 055-2015 Driftsrapport april 2015.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2005-2015/Styresak 055-2015 Driftsrapport april 2015.pdfStyresak 055-2015 Driftsrapport april 2015.pdfpdf1282376
Styresak 056-2015 Evaluering av økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten m.vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2005-2015/Styresak 056-2015 Evaluering av økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten m.vedlegg.pdfStyresak 056-2015 Evaluering av økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten m.vedlegg.pdfpdf898523
Styresak 057-2015 Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2015 for NLSH m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2005-2015/Styresak 057-2015 Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2015 for NLSH m vedlegg.pdfStyresak 057-2015 Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2015 for NLSH m vedlegg.pdfpdf315618
Styresak 058-2015 IA arbeid - Strategisk plan 2015-2018 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2005-2015/Styresak 058-2015 IA arbeid - Strategisk plan 2015-2018 m vedlegg.pdfStyresak 058-2015 IA arbeid - Strategisk plan 2015-2018 m vedlegg.pdfpdf307058
Styresak 059-2015 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2005-2015/Styresak 059-2015 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 059-2015 Orienteringssaker til styret.pdfpdf75102
Styresak 060-2015 Referatsaker til styret med vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2005-2015/Styresak 060-2015 Referatsaker til styret med vedlegg.pdfStyresak 060-2015 Referatsaker til styret med vedlegg.pdfpdf385022


Fant du det du lette etter?