HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 20. mars 2014

Sakene 016 - 031.

Protokoll styremøte 20.03.2014.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/2003-2014/Protokoll styremøte 20.03.2014.pdfProtokoll styremøte 20.03.2014.pdfpdf168974
Styresak 016-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/2003-2014/Styresak 016-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 016-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf64801
Styresak 017-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. februar 2014.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/2003-2014/Styresak 017-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. februar 2014.pdfStyresak 017-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. februar 2014.pdfpdf122023
Styresak 018-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 m.vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/2003-2014/Styresak 018-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 m.vedlegg.pdfStyresak 018-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 m.vedlegg.pdfpdf4394536
Styresak 019-2014 Årlig melding 2013 m.vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/2003-2014/Styresak 019-2014 Årlig melding 2013 m.vedlegg.pdfStyresak 019-2014 Årlig melding 2013 m.vedlegg.pdfpdf1530950
Styresak 020-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/2003-2014/Styresak 020-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013.pdfStyresak 020-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013.pdfpdf248871
Styresak 021-2014 Revisjonsrapport 2013 m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/2003-2014/Styresak 021-2014 Revisjonsrapport 2013 m_vedlegg.pdfStyresak 021-2014 Revisjonsrapport 2013 m_vedlegg.pdfpdf297785
Styresak 022-2014 Driftsrapport februar 2014.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/2003-2014/Styresak 022-2014 Driftsrapport februar 2014.pdfStyresak 022-2014 Driftsrapport februar 2014.pdfpdf442874
Styresak 023-2014 Organisasjonsutviklingsprogrammet Nye Nordlandssykehuset.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/2003-2014/Styresak 023-2014 Organisasjonsutviklingsprogrammet Nye Nordlandssykehuset.pdfStyresak 023-2014 Organisasjonsutviklingsprogrammet Nye Nordlandssykehuset.pdfpdf379389
Styresak 024-2014 Strategi for arbeid med å øke nærværet og redusere sykefraværet i Nordlandssykehuset HF m.vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/2003-2014/Styresak 024-2014 Strategi for arbeid med å øke nærværet og redusere sykefraværet i Nordlandssykehuset HF m.vedlegg.pdfStyresak 024-2014 Strategi for arbeid med å øke nærværet og redusere sykefraværet i Nordlandssykehuset HF m.vedlegg.pdfpdf1084625
Styresak 025-2014 Høringsuttalelse – Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 m.vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/2003-2014/Styresak 025-2014 Høringsuttalelse – Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 m.vedlegg.pdfStyresak 025-2014 Høringsuttalelse – Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 m.vedlegg.pdfpdf2398571
Styresak 026-2014 Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for somatiske rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 m.vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/2003-2014/Styresak 026-2014 Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for somatiske rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 m.vedlegg.pdfStyresak 026-2014 Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for somatiske rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 m.vedlegg.pdfpdf556563
Styresak 027-2014 Årsmelding 2013 - Brukerutvalget i Nordlandssykehuset.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/2003-2014/Styresak 027-2014 Årsmelding 2013 - Brukerutvalget i Nordlandssykehuset.pdfStyresak 027-2014 Årsmelding 2013 - Brukerutvalget i Nordlandssykehuset.pdfpdf84785
Styresak 028-2014 Reviderte vedtekter for Brukerutvalget m.vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/2003-2014/Styresak 028-2014 Reviderte vedtekter for Brukerutvalget m.vedlegg.pdfStyresak 028-2014 Reviderte vedtekter for Brukerutvalget m.vedlegg.pdfpdf130867
Styresak 029-2014 Brukerutvalget – oppnevning av medlemmer 2014-2016 og valg av leder-nestleder.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/2003-2014/Styresak 029-2014 Brukerutvalget – oppnevning av medlemmer 2014-2016 og valg av leder-nestleder.pdfStyresak 029-2014 Brukerutvalget – oppnevning av medlemmer 2014-2016 og valg av leder-nestleder.pdfpdf87267
Styresak 030-2014 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/2003-2014/Styresak 030-2014 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 030-2014 Orienteringssaker til styret.pdfpdf69871
Styresak 031-2014 Referatsaker til styret m.vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2014/2003-2014/Styresak 031-2014 Referatsaker til styret m.vedlegg.pdfStyresak 031-2014 Referatsaker til styret m.vedlegg.pdfpdf1835111


Fant du det du lette etter?