HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 21. august 2015

Sakene 077 - 087.

Protokoll styremøte 21.08.2015.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2108-2015/Protokoll styremøte 21.08.2015.pdfProtokoll styremøte 21.08.2015.pdfpdf498145
Styresak 77-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2108-2015/Styresak 77-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 77-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf134388
Styresak 78-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. juni 2015.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2108-2015/Styresak 78-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. juni 2015.pdfStyresak 78-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. juni 2015.pdfpdf433474
Styresak 79-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 2. juli 2015.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2108-2015/Styresak 79-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 2. juli 2015.pdfStyresak 79-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 2. juli 2015.pdfpdf217063
Styresak 80-2015 Driftsrapport juni og juli 2015.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2108-2015/Styresak 80-2015 Driftsrapport juni og juli 2015.pdfStyresak 80-2015 Driftsrapport juni og juli 2015.pdfpdf1563664
Styresak 81-2015 Styresak 81-2015 Plan for omstilling og driftstilpasning 2016-2019 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2108-2015/Styresak 81-2015 Styresak 81-2015 Plan for omstilling og driftstilpasning 2016-2019 m vedlegg.pdfStyresak 81-2015 Styresak 81-2015 Plan for omstilling og driftstilpasning 2016-2019 m vedlegg.pdfpdf5656972
Styresak 82-2015 Likviditet og langsiktig finansiering av investeringsprosjekter.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2108-2015/Styresak 82-2015 Likviditet og langsiktig finansiering av investeringsprosjekter.pdfStyresak 82-2015 Likviditet og langsiktig finansiering av investeringsprosjekter.pdfpdf439283
Styresak 83-2015 Møteplan 2016 m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2108-2015/Styresak 83-2015 Møteplan 2016 m_vedlegg.pdfStyresak 83-2015 Møteplan 2016 m_vedlegg.pdfpdf2521960
Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2108-2015/Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF.pdfStyresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF.pdfpdf626732
Styresak 85-2015 Risikovurdering av fødetilbudet ved Nordlandssykehuset HF.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2108-2015/Styresak 85-2015 Risikovurdering av fødetilbudet ved Nordlandssykehuset HF.pdfStyresak 85-2015 Risikovurdering av fødetilbudet ved Nordlandssykehuset HF.pdfpdf154835
Styresak 86-2015 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2108-2015/Styresak 86-2015 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 86-2015 Orienteringssaker til styret.pdfpdf155077
Styresak 87-2015 Referatsaker til styret m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2108-2015/Styresak 87-2015 Referatsaker til styret m_vedlegg.pdfStyresak 87-2015 Referatsaker til styret m_vedlegg.pdfpdf2566941


Fant du det du lette etter?