HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 21. februar 2017

Sakene 001 - 014.

Protokoll styremøte 21.02.2017.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2102-2017/Protokoll styremøte 21.02.2017.pdfProtokoll styremøte 21.02.2017.pdfpdf121432
Styresak 001-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2102-2017/Styresak 001-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 001-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf74896
Styresak 002-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. desember 2016.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2102-2017/Styresak 002-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. desember 2016.pdfStyresak 002-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. desember 2016.pdfpdf115157
Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2102-2017/Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 m vedlegg.pdfStyresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 m vedlegg.pdfpdf610922
Styresak 004-2017 Tertialrapport 3-2016 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2102-2017/Styresak 004-2017 Tertialrapport 3-2016 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF.pdfStyresak 004-2017 Tertialrapport 3-2016 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF.pdfpdf889762
Styresak 005-2017 Pasienthendelser, tilsynssaker, statistikk for NPE, varslingssaker mv_m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2102-2017/Styresak 005-2017 Pasienthendelser, tilsynssaker, statistikk for NPE, varslingssaker mv_m vedlegg.pdfStyresak 005-2017 Pasienthendelser, tilsynssaker, statistikk for NPE, varslingssaker mv_m vedlegg.pdfpdf407593
Styresak 006-2017 Internrevisjonsrapport 11-2016 Tvungent psykisk helsevern i Nordlandssykehuset HF_m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2102-2017/Styresak 006-2017 Internrevisjonsrapport 11-2016 Tvungent psykisk helsevern i Nordlandssykehuset HF_m vedlegg.pdfStyresak 006-2017 Internrevisjonsrapport 11-2016 Tvungent psykisk helsevern i Nordlandssykehuset HF_m vedlegg.pdfpdf405374
Styresak 007-2017 Høringsuttalelse NOU 2016-25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2102-2017/Styresak 007-2017 Høringsuttalelse NOU 2016-25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten m vedlegg.pdfStyresak 007-2017 Høringsuttalelse NOU 2016-25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten m vedlegg.pdfpdf444637
Styresak 008-2017 Oppdragsdokument 2017 Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2102-2017/Styresak 008-2017 Oppdragsdokument 2017 Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfStyresak 008-2017 Oppdragsdokument 2017 Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfpdf1109515
Styresak 009-2017 Instruks for styret i Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2102-2017/Styresak 009-2017 Instruks for styret i Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfStyresak 009-2017 Instruks for styret i Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfpdf535169
Styresak 010-2017 Planlagte styresaker i 2017 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2102-2017/Styresak 010-2017 Planlagte styresaker i 2017 m vedlegg.pdfStyresak 010-2017 Planlagte styresaker i 2017 m vedlegg.pdfpdf199690
Styresak 011-2017 Opprettelse av valgstyre for valg av ansattes representanter til styret i 2017 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2102-2017/Styresak 011-2017 Opprettelse av valgstyre for valg av ansattes representanter til styret i 2017 m vedlegg.pdfStyresak 011-2017 Opprettelse av valgstyre for valg av ansattes representanter til styret i 2017 m vedlegg.pdfpdf103836
Styresak 012-2017 Årsrapport 2016 Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet RKPS m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2102-2017/Styresak 012-2017 Årsrapport 2016 Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet RKPS m vedlegg.pdfStyresak 012-2017 Årsrapport 2016 Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet RKPS m vedlegg.pdfpdf376739
Styresak 013-2017 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2102-2017/Styresak 013-2017 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 013-2017 Orienteringssaker til styret.pdfpdf80628
Styresak 014-2017 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2102-2017/Styresak 014-2017 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfStyresak 014-2017 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfpdf1260065
Vedlegg sak 014-2017_10_Uttalelse vedr ambulansekutt fra Sortland kommune_2017.02.16.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2102-2017/Vedlegg sak 014-2017_10_Uttalelse vedr ambulansekutt fra Sortland kommune_2017.02.16.pdfVedlegg sak 014-2017_10_Uttalelse vedr ambulansekutt fra Sortland kommune_2017.02.16.pdfpdf98822
Vedlegg sak 014-2017_11_Protokoll foretakstillitsvalgte 17 01 17 .pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2102-2017/Vedlegg sak 014-2017_11_Protokoll foretakstillitsvalgte 17 01 17 .pdfVedlegg sak 014-2017_11_Protokoll foretakstillitsvalgte 17 01 17 .pdfpdf39295
Vedlegg sak 014-2017_12_Protokoll AMU-møte 19. januar -17.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2102-2017/Vedlegg sak 014-2017_12_Protokoll AMU-møte 19. januar -17.pdfVedlegg sak 014-2017_12_Protokoll AMU-møte 19. januar -17.pdfpdf270098
Vedlegg sak 014-2017_13_Referat fra møte i Brukerutvalget 14.02.17.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2102-2017/Vedlegg sak 014-2017_13_Referat fra møte i Brukerutvalget 14.02.17.pdfVedlegg sak 014-2017_13_Referat fra møte i Brukerutvalget 14.02.17.pdfpdf167039


Fant du det du lette etter?