HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 22. april 2015

Sakene 042 - 050.

Protokoll styremøte 22.04.2015.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2204-2015/Protokoll styremøte 22.04.2015.pdfProtokoll styremøte 22.04.2015.pdfpdf116343
Styresak 042-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2204-2015/Styresak 042-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 042-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf74698
Styresak 043-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. mars 2015.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2204-2015/Styresak 043-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. mars 2015.pdfStyresak 043-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. mars 2015.pdfpdf130696
Styresak 044-2015 Høringsuttalelse – utkast til regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-25 med vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2204-2015/Styresak 044-2015 Høringsuttalelse – utkast til regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-25 med vedlegg.pdfStyresak 044-2015 Høringsuttalelse – utkast til regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-25 med vedlegg.pdfpdf1286988
Styresak 045-2015 Driftsrapport mars.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2204-2015/Styresak 045-2015 Driftsrapport mars.pdfStyresak 045-2015 Driftsrapport mars.pdfpdf716035
Styresak 046-2015 Rullering av plan for drift og investering 2016-2023 m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2204-2015/Styresak 046-2015 Rullering av plan for drift og investering 2016-2023 m_vedlegg.pdfStyresak 046-2015 Rullering av plan for drift og investering 2016-2023 m_vedlegg.pdfpdf531338
Styresak 047-2015 Nordlandssykehuset HFs forskningsstrategi for perioden 2015-2025 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2204-2015/Styresak 047-2015 Nordlandssykehuset HFs forskningsstrategi for perioden 2015-2025 m vedlegg.pdfStyresak 047-2015 Nordlandssykehuset HFs forskningsstrategi for perioden 2015-2025 m vedlegg.pdfpdf1210170
Styresak 048-2015 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2204-2015/Styresak 048-2015 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 048-2015 Orienteringssaker til styret.pdfpdf75085
Styresak 049-2015 Referatsaker til styret med vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2204-2015/Styresak 049-2015 Referatsaker til styret med vedlegg.pdfStyresak 049-2015 Referatsaker til styret med vedlegg.pdfpdf1638023
Styresak 050-2015 Brukerutvalget – oppnevning av samisk representant – 2014-2016 med vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2204-2015/Styresak 050-2015 Brukerutvalget – oppnevning av samisk representant – 2014-2016 med vedlegg.pdfStyresak 050-2015 Brukerutvalget – oppnevning av samisk representant – 2014-2016 med vedlegg.pdfpdf242229


Fant du det du lette etter?