HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 23. mai 2018

Sakene 028 - 039.

Saksliste styremøte (sakspapirer kan hentes ned lenger ned på siden):

Sak 028-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 029-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. april 2018
Sak 030-2018 Driftsrapport april 2018 (ettersendes)
Sak 031-2018 Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene med kommunene - Revisjon
Sak 032-2018 Anskaffelsesstrategi Helse Nord 2018-2021
Sak 033-2018 Orienteringssak – Internrevisjonsrapport 09/2017 Antibiotikabruk i Helse Nord - oppsummering
Sak 034-2018 Orientering om oppfølging av medarbeiderundersøkelsen (Forbedring) i 2018 i Nordlandssykehuset
Sak 035-2018 Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2018 for NLSH
Sak 036-2018 Orienteringssak - Brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser i Nordlandssykehuset; utvikling, status og videre oppfølging (ettersendes)
Sak 037-2018 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet - status pr mai 2018
Sak 038-2018 Orienteringssaker til styret
Sak 039-2017 Referatsaker til styret (ettersendes)

Last ned sakene:

Protokoll styremøte 23.05.2018.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2305-2018/Protokoll styremøte 23.05.2018.pdfProtokoll styremøte 23.05.2018.pdfpdf168567
Styresak 028-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2305-2018/Styresak 028-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 028-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf70843
Styresak 029-2018 Godkjenning av protokoll styremøte 24. april 2018.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2305-2018/Styresak 029-2018 Godkjenning av protokoll styremøte 24. april 2018.pdfStyresak 029-2018 Godkjenning av protokoll styremøte 24. april 2018.pdfpdf236752
Styresak 030-2018 Driftsrapport april 2018 m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2305-2018/Styresak 030-2018 Driftsrapport april 2018 m_vedlegg.pdfStyresak 030-2018 Driftsrapport april 2018 m_vedlegg.pdfpdf909390
Styresak 031-2018 Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene med kommunene - Revisjon_m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2305-2018/Styresak 031-2018 Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene med kommunene - Revisjon_m vedlegg.pdfStyresak 031-2018 Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene med kommunene - Revisjon_m vedlegg.pdfpdf914969
Styresak 032-2018 Anskaffelsesstrategi Helse Nord 2018-2021 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2305-2018/Styresak 032-2018 Anskaffelsesstrategi Helse Nord 2018-2021 m vedlegg.pdfStyresak 032-2018 Anskaffelsesstrategi Helse Nord 2018-2021 m vedlegg.pdfpdf864419
Styresak 033-2018 Orienteringssak - Internrevisjonsrapport 09-2017 Antibiotikabruk i Helse Nord - oppsummering_m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2305-2018/Styresak 033-2018 Orienteringssak - Internrevisjonsrapport 09-2017 Antibiotikabruk i Helse Nord - oppsummering_m vedlegg.pdfStyresak 033-2018 Orienteringssak - Internrevisjonsrapport 09-2017 Antibiotikabruk i Helse Nord - oppsummering_m vedlegg.pdfpdf528052
Styresak 034-2018 Orientering - Arbeid med forbedr. av arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur_ForBedring 2018_vedl.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2305-2018/Styresak 034-2018 Orientering - Arbeid med forbedr. av arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur_ForBedring 2018_vedl.pdfStyresak 034-2018 Orientering - Arbeid med forbedr. av arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur_ForBedring 2018_vedl.pdfpdf303381
Styresak 035-2018 Orienteringssak - HMS-handlingsplan for Nordlandssykehuset 2018_m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2305-2018/Styresak 035-2018 Orienteringssak - HMS-handlingsplan for Nordlandssykehuset 2018_m vedlegg.pdfStyresak 035-2018 Orienteringssak - HMS-handlingsplan for Nordlandssykehuset 2018_m vedlegg.pdfpdf691143
Styresak 036-2018 Orienteringssak - Brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser - utvikling, status og videre oppflg_m_vedl.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2305-2018/Styresak 036-2018 Orienteringssak - Brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser - utvikling, status og videre oppflg_m_vedl.pdfStyresak 036-2018 Orienteringssak - Brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser - utvikling, status og videre oppflg_m_vedl.pdfpdf472385
Styresak 037-2018 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet - status pr mai 2018 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2305-2018/Styresak 037-2018 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet - status pr mai 2018 m vedlegg.pdfStyresak 037-2018 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet - status pr mai 2018 m vedlegg.pdfpdf334379
Styresak 038-2018 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2305-2018/Styresak 038-2018 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 038-2018 Orienteringssaker til styret.pdfpdf101392
Styresak 039-2018 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2305-2018/Styresak 039-2018 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfStyresak 039-2018 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfpdf3735612


Fant du det du lette etter?