HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 24. april 2018

Sakene 011 - 027.

Saksliste styremøte (papirene kan hentes lenger ned på siden):

Sak 011-2018             Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 012-2018             Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. februar 2018
Sak 013-2018             Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2017
Sak 014-2018             Årlig melding 2017
Sak 015-2018             Driftsrapport februar 2018
Sak 016-2018             Driftsrapport mars 2018
Sak 017-2018             Kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeidet ved Nordlandssykehuset HF 3-2017
Sak 018-2018             Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan 2018-2035
Sak 019-2018             Rullering av plan for drift og investering - Bærekraftsanalyse 2019-2026
Sak 020-2018             Disponering av investeringsmidler til styrets disposisjon 2018
Sak 021-2018             Årsrapport 2017 - Regional kompetansetjeneste for pasientsikkerhet
Sak 022-2018             Erfaringsrapport fra regional pasientsikkerhetskonferanse
Sak 023-2018             Årsmelding 2017 - Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset
Sak 024-2018             Årsmelding 2017 - Brukerutvalget i Nordlandssykehuset
Sak 025-2018             Brukerutvalget – oppnevning av medlemmer 2018-2020 og valg av leder og nestleder
Sak 026-2018             Orienteringssaker til styret
Sak 027-2017             Referatsaker til styret
Eventuelt

Her er sakspapirene:

Protokoll styremøte 24.04.2018.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2404-2018/Protokoll styremøte 24.04.2018.pdfProtokoll styremøte 24.04.2018.pdfpdf377561
Styresak 011-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2404-2018/Styresak 011-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 011-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf74979
Styresak 012-2018 Godkjenning av protokoll styremøte 27. februar 2018.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2404-2018/Styresak 012-2018 Godkjenning av protokoll styremøte 27. februar 2018.pdfStyresak 012-2018 Godkjenning av protokoll styremøte 27. februar 2018.pdfpdf110666
Styresak 013-2018 Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2017 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2404-2018/Styresak 013-2018 Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2017 m vedlegg.pdfStyresak 013-2018 Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2017 m vedlegg.pdfpdf336353
Styresak 014-2018 Årlig melding 2017 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2404-2018/Styresak 014-2018 Årlig melding 2017 m vedlegg.pdfStyresak 014-2018 Årlig melding 2017 m vedlegg.pdfpdf1272488
Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2404-2018/Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 m vedlegg.pdfStyresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 m vedlegg.pdfpdf681635
Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2404-2018/Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 m vedlegg.pdfStyresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 m vedlegg.pdfpdf806941
Styresak 017-2018 Kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeidet ved Nordlandssykehuset HF 3-2017 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2404-2018/Styresak 017-2018 Kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeidet ved Nordlandssykehuset HF 3-2017 m vedlegg.pdfStyresak 017-2018 Kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeidet ved Nordlandssykehuset HF 3-2017 m vedlegg.pdfpdf728521
Styresak 018-2018 Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan 2018-2035 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2404-2018/Styresak 018-2018 Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan 2018-2035 m vedlegg.pdfStyresak 018-2018 Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan 2018-2035 m vedlegg.pdfpdf13057146
Styresak 019-2018 Rullering av plan for drift og investering 2019-2026_rev_m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2404-2018/Styresak 019-2018 Rullering av plan for drift og investering 2019-2026_rev_m vedlegg.pdfStyresak 019-2018 Rullering av plan for drift og investering 2019-2026_rev_m vedlegg.pdfpdf632120
Styresak 020-2018 Investeringsmidler til styrets disposisjon 2018.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2404-2018/Styresak 020-2018 Investeringsmidler til styrets disposisjon 2018.pdfStyresak 020-2018 Investeringsmidler til styrets disposisjon 2018.pdfpdf160571
Styresak 021-2018 Årsrapport 2017 - Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2404-2018/Styresak 021-2018 Årsrapport 2017 - Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet m vedlegg.pdfStyresak 021-2018 Årsrapport 2017 - Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet m vedlegg.pdfpdf356362
Styresak 022-2018 Erfaringsrapport fra den regionale pasientsikkerhetskonferansen 2018.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2404-2018/Styresak 022-2018 Erfaringsrapport fra den regionale pasientsikkerhetskonferansen 2018.pdfStyresak 022-2018 Erfaringsrapport fra den regionale pasientsikkerhetskonferansen 2018.pdfpdf1368322
Styresak 023-2018 Årsmelding 2017 - Ungdomsrådet Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2404-2018/Styresak 023-2018 Årsmelding 2017 - Ungdomsrådet Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfStyresak 023-2018 Årsmelding 2017 - Ungdomsrådet Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfpdf2007715
Styresak 024-2018 Årsmelding 2017 – Brukerutvalget Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2404-2018/Styresak 024-2018 Årsmelding 2017 – Brukerutvalget Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfStyresak 024-2018 Årsmelding 2017 – Brukerutvalget Nordlandssykehuset HF m vedlegg.pdfpdf8027642
Styresak 025-2018 Brukerutvalget – oppnevning av medlemmer 2018-2020 og valg av leder og nestleder m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2404-2018/Styresak 025-2018 Brukerutvalget – oppnevning av medlemmer 2018-2020 og valg av leder og nestleder m vedlegg.pdfStyresak 025-2018 Brukerutvalget – oppnevning av medlemmer 2018-2020 og valg av leder og nestleder m vedlegg.pdfpdf378391
Styresak 026-2018 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2404-2018/Styresak 026-2018 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 026-2018 Orienteringssaker til styret.pdfpdf80677
Styresak 027-2018 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/2404-2018/Styresak 027-2018 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfStyresak 027-2018 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfpdf3144585


Fant du det du lette etter?