HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 24. mars 2015

 

Protokoll styremøte 24.03.2015.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2403-2015/Protokoll styremøte 24.03.2015.pdfProtokoll styremøte 24.03.2015.pdfpdf65683
Styresak 021-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2403-2015/Styresak 021-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 021-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf134444
Styresak 022-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. februar 2015.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2403-2015/Styresak 022-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. februar 2015.pdfStyresak 022-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. februar 2015.pdfpdf262575
Styresak 023-2015 Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 Strategi 2014-2018 m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2403-2015/Styresak 023-2015 Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 Strategi 2014-2018 m_vedlegg.pdfStyresak 023-2015 Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 Strategi 2014-2018 m_vedlegg.pdfpdf875992
Styresak 024-2015 Oppfølgning av resultater fra pasientsikkerhetskulturundersøkelsen (PSKU) 2014 m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2403-2015/Styresak 024-2015 Oppfølgning av resultater fra pasientsikkerhetskulturundersøkelsen (PSKU) 2014 m_vedlegg.pdfStyresak 024-2015 Oppfølgning av resultater fra pasientsikkerhetskulturundersøkelsen (PSKU) 2014 m_vedlegg.pdfpdf1359498
Styresak 025-2015 Årlig melding 2014 m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2403-2015/Styresak 025-2015 Årlig melding 2014 m_vedlegg.pdfStyresak 025-2015 Årlig melding 2014 m_vedlegg.pdfpdf1307336
Styresak 026-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2403-2015/Styresak 026-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014.pdfStyresak 026-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014.pdfpdf504770
Styresak 027-2015 Revisjonsrapport 2014 m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2403-2015/Styresak 027-2015 Revisjonsrapport 2014 m_vedlegg.pdfStyresak 027-2015 Revisjonsrapport 2014 m_vedlegg.pdfpdf497230
Styresak 028-2015 Driftsrapport februar 2015.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2403-2015/Styresak 028-2015 Driftsrapport februar 2015.pdfStyresak 028-2015 Driftsrapport februar 2015.pdfpdf1480545
Styresak 029-2015 Bærekraftsanalyse 2016-2023 - oppdatert.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2403-2015/Styresak 029-2015 Bærekraftsanalyse 2016-2023 - oppdatert.pdfStyresak 029-2015 Bærekraftsanalyse 2016-2023 - oppdatert.pdfpdf450799
Styresak 030-2015 Tiltaksoppfølging 2015 - Økonomisk driftstilpasning 2016-2019 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2403-2015/Styresak 030-2015 Tiltaksoppfølging 2015 - Økonomisk driftstilpasning 2016-2019 m vedlegg.pdfStyresak 030-2015 Tiltaksoppfølging 2015 - Økonomisk driftstilpasning 2016-2019 m vedlegg.pdfpdf916578
Styresak 031-2015 Nordlandssykehuset HFs forskningsstrategi for perioden 2015 - 2025_m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2403-2015/Styresak 031-2015 Nordlandssykehuset HFs forskningsstrategi for perioden 2015 - 2025_m_vedlegg.pdfStyresak 031-2015 Nordlandssykehuset HFs forskningsstrategi for perioden 2015 - 2025_m_vedlegg.pdfpdf477437
Styresak 032-2015 Samhandlingsreformen - status og IKT som verktøy i samhandlingen m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2403-2015/Styresak 032-2015 Samhandlingsreformen - status og IKT som verktøy i samhandlingen m_vedlegg.pdfStyresak 032-2015 Samhandlingsreformen - status og IKT som verktøy i samhandlingen m_vedlegg.pdfpdf956203
Styresak 033-2015 Modernisering av kirurgiske pasientforløp - operasjonsplanlegging og strykninger.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2403-2015/Styresak 033-2015 Modernisering av kirurgiske pasientforløp - operasjonsplanlegging og strykninger.pdfStyresak 033-2015 Modernisering av kirurgiske pasientforløp - operasjonsplanlegging og strykninger.pdfpdf357918
Styresak 034-2015 Oppfølging av internrevisjon Henvisninger og ventelister i Nordlandssykehuset HF.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2403-2015/Styresak 034-2015 Oppfølging av internrevisjon Henvisninger og ventelister i Nordlandssykehuset HF.pdfStyresak 034-2015 Oppfølging av internrevisjon Henvisninger og ventelister i Nordlandssykehuset HF.pdfpdf413489
Styresak 035-2015 Kommunikasjonsstrategi Nordlandssykehuset HF 2015-2016 m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2403-2015/Styresak 035-2015 Kommunikasjonsstrategi Nordlandssykehuset HF 2015-2016 m_vedlegg.pdfStyresak 035-2015 Kommunikasjonsstrategi Nordlandssykehuset HF 2015-2016 m_vedlegg.pdfpdf597411
Styresak 036-2015 Orientering om oppfølging av medarbeiderundersøkelsen (MU) i Nordlandssykehuset m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2403-2015/Styresak 036-2015 Orientering om oppfølging av medarbeiderundersøkelsen (MU) i Nordlandssykehuset m_vedlegg.pdfStyresak 036-2015 Orientering om oppfølging av medarbeiderundersøkelsen (MU) i Nordlandssykehuset m_vedlegg.pdfpdf885399
Styresak 037-2015 Årsmelding 2014 - Brukerutvalget i Nordlandssykehuset m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2403-2015/Styresak 037-2015 Årsmelding 2014 - Brukerutvalget i Nordlandssykehuset m_vedlegg.pdfStyresak 037-2015 Årsmelding 2014 - Brukerutvalget i Nordlandssykehuset m_vedlegg.pdfpdf491551
Styresak 038-2015 Strakstiltak i ambulansetjenesten m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2403-2015/Styresak 038-2015 Strakstiltak i ambulansetjenesten m_vedlegg.pdfStyresak 038-2015 Strakstiltak i ambulansetjenesten m_vedlegg.pdfpdf281582
Styresak 039-2015 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2403-2015/Styresak 039-2015 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 039-2015 Orienteringssaker til styret.pdfpdf79969
Styresak 040-2015 Referatsaker til styret m_vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2015/2403-2015/Styresak 040-2015 Referatsaker til styret m_vedlegg.pdfStyresak 040-2015 Referatsaker til styret m_vedlegg.pdfpdf2378535


Fant du det du lette etter?