HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 25. april 2017

Styremøte, 25.04.2017

Sakene 028 - 036.

Når og hvor

Dato
25.04.2017 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Bodø, sentrum
Styrerom, G04.027 (G-fløya 4. etasje).
 

Sakspapirene kan lastes ned lenger ned på siden.

08.30 Miniseminar:
Elektronisk kurve og medikasjon
v/Hanne Winge Kvarenes

09.45 Miniseminar:
Ungdomsråd ved Nordlandssykehuset
Pårørendearbeid
v/Kari Bøckmann

10.45 Pause

11.00-14.00 Styremøte:
Sak 028-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 029-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28.-29. mars 2017
Sak 030-2017 Pasientsikkerhet - Erfaringsrapport fra den regionale pasientsikkerhetskonferansen 2017
Sak 031-2017 Driftsrapport for mars 2017
Sak 032-2017 Disponering av investeringsmidler til styrets disposisjon 2017
Sak 033-2017 Elektronisk kurve og medikasjon
Sak 034-2017 Mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF
Sak 035-2017 Orienteringssaker til styret
Sak 036-2017 Referatsaker til styret
Eventuelt

Protokoll styremøte 25.04.2017.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2504-2017/Protokoll styremøte 25.04.2017.pdfProtokoll styremøte 25.04.2017.pdfpdf108129
Styresak 028-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2504-2017/Styresak 028-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 028-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf74900
Styresak 029-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28.-29. mars 2017.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2504-2017/Styresak 029-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28.-29. mars 2017.pdfStyresak 029-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28.-29. mars 2017.pdfpdf176861
Styresak 030-2017 Pasientsikkerhet - Erfaringsrapport fra den regionale pasientsikkerhetskonferansen 2017 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2504-2017/Styresak 030-2017 Pasientsikkerhet - Erfaringsrapport fra den regionale pasientsikkerhetskonferansen 2017 m vedlegg.pdfStyresak 030-2017 Pasientsikkerhet - Erfaringsrapport fra den regionale pasientsikkerhetskonferansen 2017 m vedlegg.pdfpdf1633387
Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2504-2017/Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 m vedlegg.pdfStyresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 m vedlegg.pdfpdf672449
Styresak 032-2017 Investeringsmidler til styrets disposisjon 2017.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2504-2017/Styresak 032-2017 Investeringsmidler til styrets disposisjon 2017.pdfStyresak 032-2017 Investeringsmidler til styrets disposisjon 2017.pdfpdf185779
Styresak 033-2017 Elektronisk medikasjon og kurve - fase 3, innføring i foretakene m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2504-2017/Styresak 033-2017 Elektronisk medikasjon og kurve - fase 3, innføring i foretakene m vedlegg.pdfStyresak 033-2017 Elektronisk medikasjon og kurve - fase 3, innføring i foretakene m vedlegg.pdfpdf1162086
Styresak 034-2017 Mandat for Ungdomsråd ved Nordlandssykehuset m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2504-2017/Styresak 034-2017 Mandat for Ungdomsråd ved Nordlandssykehuset m vedlegg.pdfStyresak 034-2017 Mandat for Ungdomsråd ved Nordlandssykehuset m vedlegg.pdfpdf189622
Styresak 035-2017 Orienteringssaker til styret.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2504-2017/Styresak 035-2017 Orienteringssaker til styret.pdfStyresak 035-2017 Orienteringssaker til styret.pdfpdf80639
Styresak 036-2017 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/2504-2017/Styresak 036-2017 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfStyresak 036-2017 Referatsaker til styret m vedlegg.pdfpdf2780863Fant du det du lette etter?