HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 25. juni 2019 med sakspapirer

Sakene 057-067
Saksliste styremøte
2019-057 Godkjenning av innkalling og saksliste
2019-058 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. juni 2019
2019-059 Virksomhetsrapport mai 2019
2019-060 Rapport fra ledelsens gjennomgang av foretaket 2018
2019-061 Plan for driftstilpasning 2019 - forberedelse budsjett 2020
2019-062 Pasientskader i Nordlandssykehuset 2018 – resultater fra Global Trigger Tool (GTT) analysen
2019-063 Kvalitets-/styringssystemet og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF 1-2019
2019-064 Orienteringssak - Brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser i
Nordlandssykehuset; utvikling, status og videre oppfølging pr juni 2019
2019-065 Tertialrapport 1-2019 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
2019-066 Orienteringssaker til styret
2019-067 Referatsaker til styret
EventueltFant du det du lette etter?