Styremøte i Nordlandssykehuset 25. juni 2021

Sakene 056-067

Saksliste styremøte

 • 2021-056 - Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 2021-057 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2021
 • 2021-058 - Virksomhetsrapport mai 2021
 • 2021-059 - Rapport fra ledelsens gjennomgang av foretaket 2020
 • 2021-060 - Resultater fra Global Trigger Tool (GTT) analysen i Nordlandssykehuset 2020
 • 2021-061 - Strategiske satsningsområder for Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan 2022-25
 • 2021-062 - Videreføring av beredskap covid-19 etter 1. juli 2021 - oppfølging av sak 047-2021
 • 2021-063 - Forberedelse budsjett 2022
 • 2021-064 - Nordlandssykehuset HF inngår i helsefelleskapet Lofoten, Vesterålen og Salten
 • 2021-065 - Møteplan 2022
 • 2021-066 - Orienteringssaker
 • 2021-067 - Referatsaker
 • Eventuelt


Fant du det du lette etter?