Styremøte i Nordlandssykehuset 25. mai 2021

Sakene 042-054
 • 2021-042 - Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 2021-043 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. april 2021
 • 2021-044 - Virksomhetsrapport april 2021
 • 2021-045 - Tertialrapport 1-2021 Nordlandssykehuset HF
 • 2021-046 - Tertialrapport 1-2021 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
 • 2021-047 - Videreføring av beredskap covid-19 etter 1. juli 2021
 • 2021-048 - Forskning ved Nordlandssykehuset - status for 2020
 • 2021-049 - Forbedring 2021 - orientering om resultatet fra kartleggingen for Nordlandssykehuset og plan for videre oppfølging
 • 2021-050 - Orienteringssak – Informasjonssikkerhet pr mai 2021. Unntatt offentlighet Offl.§13 jf fvl §13
 • 2021-051 - Orienteringssak - Periodisk revisjon ISO 14001:2015 – Ledelsessystem for miljø
 • 2021-052 - Etablering av helsefelleskap i Nordlandssykehuset HF
 • 2021-053 - Orienteringssaker
 • 2021-054 - Referatsaker
 • EventueltFant du det du lette etter?